Dopłaty do nawozów bez faktury

Wnioski o dopłatę do nawozów wymagają od nas dołączenia odpowiedniej faktury. To bardzo ważna kwestia, której nie możemy bagatelizować, jeśli zależy nam na dopełnieniu wszelkich formalności i otrzymania wsparcia finansowego. Czy możliwe jest uzyskanie dopłaty do nawozów bez faktury?

Dopłaty do nawozów a brak faktury – co należy wiedzieć?

W celu otrzymania wsparcia będziemy musieli złożyć odpowiedni wniosek, a także dołączyć do niego faktury bądź ich duplikaty czy imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej, która udokumentuje inwestycję w nawozy mineralne.

Nawozy należą do jednych z najkosztowniejszych środków, jednak ich zakup stanowi często konieczność, ponieważ są niezbędne do uzyskania oraz utrzymania wysokich plonów. Ich ceny przekładają się na zwiększenie kosztów wytwarzania żywności, dlatego w celu zapewniania nam pomocy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o ponownym przyznawaniu dopłaty do nawozów.

Stawki, jakie możemy uzyskać, wynoszą 500 złotych do hektara powierzchni upraw rolnych oraz 250 złotych do hektara powierzchni łąk, traw na gruntach ornych oraz pastwisk. Co więcej, dopłaty będą przysługiwały do preparatów zakupionych między 16 maja 2022 a 31 marca 2023 roku. Powinniśmy również wiedzieć, że pomoc finansowa nie dotyczy takich nawozów jak wapno nawozowe bez domieszek czy to zawierające magnez.

Ministerstwo rolnictwa przewidziało, iż możemy nie posiadać starych faktur, w wyniku czego zdecydowało się na wprowadzenie alternatywnego rozwiązania. Dzięki umieszczeniu specjalnych danych o średnich stawkach za nawozy istnieje możliwość wyliczenia odpowiedniej dopłaty.

Nawozy – dopłaty dla rolników

Uruchomienie programu mającego realny wpływ na działalność gospodarstw rolnych jest niezwykle ważnym aspektem, nad którym zastanawiają się rolnicy. Inwestycja w odpowiednie nawozy przekłada się na uzyskanie lepszych plonów w gospodarstwach rolnych. Sytuacja w branży jest niezwykle trudna, dlatego tak ważny aspekt stanowi możliwość złożenia wniosku o dopłaty.

Dlaczego używanie nawozów jest tak ważne?

Prowadząc własne gospodarstwo rolne, musimy liczyć się z wieloma wydatkami, do których zaliczamy również nawozy. Są one niezwykle ważne, a ich stosowanie wiąże się z szeregiem korzyści.

Przede wszystkim dopasowanie odpowiednich preparatów przekłada się na jakość uzyskanych plonów. Prawidłowy rozwój oraz wzrost uprawianych roślin w dużej mierze uzależniony jest od użycia dobrej jakości środków.

Nawozy dostarczają właściwą ilość substancji odżywczych i składników potrzebnych do wzbogacenia gleby, co przełoży się na efektywny wzrost roślin.

Dopłaty do nawozów bez faktury – podsumowanie

Dopłaty do nawozów są niezwykle istotną kwestią, przynoszącą nam realne wsparcie finansowe. Ceny preparatów uległy zwiększeniu, co przekłada się na duże wydatki związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Stosowanie nawozów wiąże się z szeregiem korzyści, dlatego rolnicy z niecierpliwością czekali na informacje o tegorocznych dopłatach.

Musimy jednak mieć na uwadze, że dopłatami nie będą objęte wapno nawozowe bez dodatków, a także to zawierające magnez. Natomiast w kwestii zakupu mocznika należy mieć świadomość tego, iż dofinansowanie stosuje się jedynie w przypadku zakupu produktu w formie granulowanej, zawierającego inhibitor ureazy bądź biodegradowalną powłokę.

Możemy liczyć na dofinansowanie w przypadku prowadzenia gospodarstwa do 300 ha, a dopłaty będą przysługiwały tym, którzy zakupili nawozy mineralne w terminie od 16 maja 2022 do 31 marca 2023.