Głębokość sadzenia ziemniaków

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono wiele badań, których głównym celem było ustalenie optymalnego terminu sadzenia ziemniaków. Badania te uwzględniały przede wszystkim warunki klimatyczne występujące w poszczególnych regionach świata, a także konkretne odmiany warzywa. Na podstawie zebranych analiz i doświadczeń przyjęto, że najbardziej dogodnym terminem sadzenia jest kwiecień lub początek maja. Oprócz doboru odpowiedniego terminu, istotne znaczenie ma także głębokość sadzenia ziemniaków. Nieodpowiednia technika sadzenia może doprowadzić do znacznego obniżenia jakości plonu i zmniejszonej trwałości przechowalniczej bulw. Na jaką głębokość sadzić ziemniaki, aby w okresie zbiorów cieszyć się dorodnymi, zdrowymi i nieprzemarzniętymi bulwami?

Na jaką głębokość sadzić ziemniaki?

Głębokość sadzenia ziemniaków jest niezwykle istotna w kontekście ich tempa wzrostu oraz odporności bulwy na szereg czynników (tj. warunki atmosferyczne czy choroby). Dobór odpowiedniej głębokości będzie miał bezpośredni wpływ na to, w jakim stopniu sadzeniakom zostanie zapewnione ciepło, wilgoć i powietrze. Wszystkie te trzy elementy stanowią niezbędne determinanty rozwoju warzywa. Przed zapoznaniem się z odpowiednią techniką nasadzania, należy dokładnie poznać specyfikę posiadanej przez nas gleby. To właśnie od jej jakości zależy, jaką głębokość sadzenia powinno się przyjmować.

Głębokość sadzenia ziemniaków a rodzaj gleby

Przy korzystaniu z agrowłókniny przygotowuje się około 8-10-centymetrowe dołki. W przypadku korzystania z pługu, głębokość rowów powinna wynosić około 10-12 cm. Należy zaznaczyć, że wskazane głębokości dotyczą stosunkowo piaszczystych gleb. Jeśli z kolei mamy do czynienia z gliniastą powierzchnią uprawną, możemy nieco zmniejszyć głębokość sadzenia ziemniaków (maksymalnie o 2-3 cm). Innymi prawami rządzą się dodatkowo czarnoziemy. Żyzne gleby o czarnym poziomie próchnicznym pozwalają na sadzenie bulw w rowkach o głębokości około 12 cm. Niewielkie odchylenia od powyżej podanych parametrów nie powinny negatywnie wpłynąć na jakość uprawy.

Na jaką głębokość sadzić ziemniaki? – warunki atmosferyczne

Aby warzywo mogło rozwijać się w glebie, a w przyszłości zapewnić dorodne i zdrowe plony, potrzebuje dostępu do odpowiedniej temperatury. Nie ulega wątpliwości, że warunki atmosferyczne to aspekt, który również znacząco wpływa na głębokość sadzenia ziemniaków. Jeśli mamy do czynienia z deszczową i pochmurną wiosną, możemy pokusić się o sadzenie bulw bliżej powierzchni. Jeżeli w danym okresie wiosennym mamy do czynienia z intensywnym promieniowaniem słonecznym i niską intensywnością opadów, bulwy ziemniaków powinny znajdować się głębiej. Dzięki temu uzyskają większy dostęp do wody.

Technika sadzenia ziemniaków – najważniejsze informacje

Technika sadzenia ziemniaków zależna jest przede wszystkim od wykorzystywanego sprzętu technicznego. W Polsce korzysta się głównie z 2 i 4-rzędowych sadzarek. Urządzenia znacząco optymalizują czas sadzenia. Dobór sadzarki powinien być uwarunkowany wielkością plantacji. Decydując się na zakup specjalistycznego sprzętu do sadzenia ziemniaków, warto dokładnie zapoznać się z dostępną na rynku ofertą. Branża maszyn i urządzeń rolniczych cechuje się niezwykle dynamicznym rozwojem w całej Europie. Producenci oferują innowacyjne rozwiązania techniczne, które bardzo często cieszą się już dużą popularnością w innych regionach świata.