Rolnicy przyzwyczaili się do dikwatu czyli substancji występującej między innymi w powszechne używanym prepracie Reglone 200 SC. Substancja ta pomocna jest do niszczenia części nadziemnych, czyli naci w uprawie ziemniaków. Desykacja naci ułatwia zbiór, i sprzyja lepszej jakości bulw ziemniaków.

Co w zamian dikwatu?

W ostatnim czasie mamy do czynienia z wycofywaniem z listy dopuszczanych do użycia substancji, które cieszyły się, bądź cieszą się dużą popularnością wśród rolników. Tak jest i w tym wypadku dikwatu sprawdzonej substancji i powszechne używanej w preparatach takich jak: Reglone 200SL, D-Foliata 200 SL, BARCLAY D – Quat SL, D-Quatflash SL, MondaQuat SL, Reglor 200 SL, Diguanet 200 SL, Mission 200 SL, Dessicash 20 SL i Diqua 200 SL, Soplete 200 Sl. Do dyspozycji zostają jeszcze trzy grupy substancji aktywnych zwartych w środkach:

  • Basta 150 SL (glufosynat amonowy – związek z grupy aminofosfonianów),
  • Spotlight Plus 060 EO (karfentrazon etylowy – z grupy triazolinin).
  • Beloukha 680 EC (kwas nonanowy – z grupy kwasów karboksylowych),
  • Randil Fast 680 EC (kwas nonanowy – z grupy kwasów karboksylowych),

Zostaje jeszcze mechaniczne niszczenie naci jednak ze względu na duże ryzyko rozpowszechniania w ten sposób zarazy ziemniaka nie jest to dobre i praktykowane rozwiązanie.

Do kiedy można stosować?

Na stronie Ministerstwa i Rozwoju Wsi możemy znaleźć informacje do kiedy będą dopuszczone do obrotu poszczególne herbicydy można sprawdzić korzystając z wyszukiwarki na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/karty-srodkow-ochrony-roslin . Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia zawierającego dikwat to 30-11-2019 r. Komisja Europejska zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających dikwat, okres ten powinien upłynąć najpóźniej z dniem 4 lutego 2020 r. Jak do tej pory nie ma godnego następcy dikwatu, kolejne preparaty do produkcji również są wycofywane. Miejmy tylko nadzieje, że będzie tak samo jak w przypadku substancji linuron która występowała w popularnym Afalon Dyspersyjny 450 SC, który w uprawie ziemniaka zastępuje zarejestrowany w ubiegłym roku Bandur 600 SC.