Od soboty, czyli od 10 lipca 2021, zaczyna odławiać się śmietka kapuściana. Już 12 lipca odłowiło się w pułapce 3 sztuki, więc został przekroczony próg szkodliwości. Warto zatem zachować czujność i w miarę potrzeb rozpocząć odpowiednie działania interwencyjne.

Producenci, którzy za chwilę będą zbierać róże brokuła powinni zwrócić szczególną uwagę na drugie pokolenie śmietki i w miarę potrzeb opryskać plantacje produktem SpinTor łącznie z Protectorem, który zapewni dłuższe działanie substancji aktywnej na roślinie, a także zabezpieczy przed spłukaniem przez burzowy opad deszczu – nawet do 30 litrów na 1 m2. Producenci nie posiadający Spintora mogą takie zabezpieczenie wykonać produktem Benevia wraz z olejem używając do oprysku około 500 litrów wody.

Jeżeli ktoś posadził rozsadę nie zabezpieczoną produktem Verimark może wykonać opryskiwanie preparatem Movento w niewielkiej ilości wody 200-250 litrów na hektar wraz z zwilżaczem Trend lub Inex A. Zwilżacze te rozpuszczają woski roślinne i ułatwiają szybkie wnikanie substancji aktywnej do rośliny i szybkie jej rozprowadzenie po całej roślinie. Substancja aktywna Movento (podobnie zresztą jak Benevia) działa dopiero po kilku dniach od zastosowania, Muszą one bowiem wejść w system rośliny i  stamtąd dopiero są pobierane przez szkodniki. Po pobraniu już po kilkunastu minutach szkodniki nie żerują. Obydwa produkty praktycznie nie działają kontaktowo. 

Czytaj również o zwalczaniu śmietki kapuścianej: