Monitoring plantacji warzyw – śmietka kapuściana

Po wysadzeniu rozsady warzyw kapustnych do gruntu mimo zaprawienia produktem Verimark na polu powinny być wystawione pułapki zapachowe, sygnalizujące pojawienie się much śmietki kapuścianej. Pozwala to wyprzedzić pojawienie się tego szkodnika i rozpocząć odpowiednie działania prewencyjne.

W pułapce wyłapują się tylko zapłodnione samice śmietki. Na co zwrócić uwagę ustawiając pułapki na danym polu:

  • Na jednym polu ustawiamy dwie pułapki na przeciwległych końcach.
  • Pułapki powinny być ustawione tak aby znajdowały się nad roślinami.
  • Pułapka powinna być ustawiona kilka metrów od brzegu pola w miejscu możliwie zacisznym tam gdzie znajdują się zadrzewienia czy zakrzaczenia lub wysokie rośliny.
Pułapka do wyłapywania śmietki prawidłowo umieszczona na polu z kapustą

Wszelkie ustawianie pułapek w środku pola lub w obrębie samego gospodarstwie (a nie na plantacji kapustnych) nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Odczyty będą błędne i producent nie będzie wiedział kiedy rzeczywiście są naloty szkodników i jak są duże. Progiem szkodliwości śmietki kapuścianej są odłowione dwie much średnio w pułapce w ciągu dwóch dni. Przypominam, że w pułapce pod wieczkiem powinien być wkręcony świeży zapach, a w pojemniku na jej dnie powinna znajdować się woda z niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub innego detergentu. Wodę z detergentem wlewa się po to, aby odłowione much nie mogły się wydostać z pojemnika.

Śmietki odłowione w pułapce
Szkody spowodowane żerowaniem śmietki kapuścianej – rośliny zamierają

Monitoring plantacji warzyw – śmietka kapuściana