Duże zmiany w areale uprawy ziemniaków w Polsce – wyniki PSR 2020

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez GUS na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego, powierzchnia uprawy ziemniaków w 2020 roku (bez powierzchni ziemniaków uprawianych w ogrodach przydomowych) wyniosła 226,1 tys. ha i w porównaniu z 2010 r. zmniejszyła się o 148,7 tys. ha, tj. o 39,7%.

Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą ziemniaków wyniosła – 263,8 tys., tj. 24,2% ogólnej liczby gospodarstw posiadających grunty pod zasiewami. Przegląd liczby gospodarstw uprawiających ziemniaki w porównaniu do ogólnej liczby gospodarstw w poszczególnych grupach obszarowych użytków rolnych (UR) wykazał, że 45,7% gospodarstw znajdowało się w grupie obszarowej 1–5 ha UR, 24,0% w grupie obszarowej 5–10 ha UR, a w grupie obszarowej 10–15 ha UR – 12,1%, natomiast najmniej gospodarstw uprawiających ziemniaki odnotowano w grupie obszarowej 100 ha i więcej UR – 0,6%.

Średnia powierzchnia uprawy ziemniaków w 1 gospodarstwie rolnym zajmującym się ich uprawą wyniosła 0,86 ha.

W gospodarstwach rolnych posiadających od 5 do 50 ha UR znajdowało się 53,4% całego areału uprawy ziemniaków. Gospodarstwa te stanowiły 51,3% ogółu gospodarstw z uprawą ziemniaków. Gospodarstwa posiadające od 1 do 10 ha UR i uprawiające ziemniaki stanowiły 69,7% wszystkich gospodarstw prowadzących uprawę ziemniaków. W gospodarstwach tych znajdowało się 30,8% ogólnej powierzchni uprawy ziemniaków.

W 2020 r., w porównaniu do 2010 r., zmniejszyła się o 9,7% liczba wielkoobszarowych gospodarstw (tj. posiadających 100 ha i więcej UR) uprawiających ziemniaki, a także powierzchnia uprawy ziemniaków w tych gospodarstwach o 8,6% (o 4,4 tys. ha).

Największy udział gospodarstw rolnych uprawiających ziemniaki odnotowano w województwach: podkarpackim – 17,0%, małopolskim – 16,2% oraz lubelskim i mazowieckim – po 10,4%, a najmniej w województwach: lubuskim – 1,0% oraz opolskim i zachodniopomorskim – po 1,4%.

Źródło: stat.gov.pl