W przygotowanym materiale prezentujemy kontynuację zaleceń dotyczących nawożenia marchwi, opracowane przez doradców z firmy Yara Poland. Przedstawiony tutaj przykład, to jedno z wielu gospodarstw z którym współpracują nasi specjaliści, a gdzie osiągane plony należą do rekordowo wysokich, tak jak to było w minionym sezonie. W momencie przygotowywania materiału jeszcze nie zaczęły się zbiory, natomiast już teraz wiemy że tegoroczny plon oscyluje  tutaj w granicach 65 t/ha (fot. 1).

Jak co roku standardowo zostały zrobione analizy składu chemicznego gleby, które posłużyły do przygotowania zaleceń nawożeniowych. Mimo książkowych i zgodnych z praktyką zaleceń wschody były różne (fot. 2). Czasami różnica dnia siewu, nie tygodnia była widoczna we wschodach. Klasa gleby w tym roku też rozdawała karty co do wschodów, doboru zabiegów agrotechnicznych przedsiewnych oraz precyzja samego siewu (fot. 3). Wschody marchwi w wielu gospodarstwach były bardzo różne i niejednokrotnie można było spotkać się z koniecznością przesiewania zasiewów marchwi innymi gatunkami roślin. Podobne problemy ze wschodami wystąpiły też w innych gatunkach np. w uprawie cebuli. Następnie utrzymująca się przez wiele tygodni susza (fot. 4) sprawiała, że deszczowanie lub inne formy nawadniania miały istotny wpływ na kondycję uprawy (fot. 5). W tym sezonie kolejny raz dobry efekt dało korzystanie z przyrządów do pomiaru wilgotności gleby. Nawadnianie na wyczucie w tym roku często zawodziło, gdyż często prowadziło do nieodwracalnego zaskorupiania gleby i znaczących spadków plonu. Dlatego też nie brakuje plantacji, które mają w tym roku zaledwie po 40 t/ha mimo, że były deszczowane – informuje Sebastian Przedzienkowski z firmy Yara Poland.

Jak należało postępować w tym sezonie i co dało korzystanie z przygotowywanych przez nas zaleceń można przekonać się na przykładzie prezentowanej przez nas plantacji. Nawożenie było przygotowane tutaj na wydajność około 100 t/ha. Po stwierdzeniu wschodów w granicach 60% wiedzieliśmy, że składników pokarmowych w glebie jest wystarczająco. Zastosowaliśmy dobrej jakości, doskonale rozpuszczalne nawozy, podając je w dawkach dzielonych.

Uzyskany efekt był bardzo dobry

Konieczność dzielenia dawek wynikała również z tego, że plantacja była regularnie deszczowana, a dzięki umiejętnemu dzieleniu dawek podawanych nawozów dostarczane wraz z nimi składniki pokarmowe były dostępne dla roślin. Uzyskany efekt był bardzo dobry, co pokazują zdjęcia (fot. 6). Marchew jest duża, wyrośnięta i mam swoją wagę (fot. 7–11).

Do nawożenia doglebowego oprócz standardowego NPK, użyto następujące produkty: YaraMila Complex, a także siarczan potasu, saletrzak oraz saletra amonowa. Natomiast dolistnie podawano takie produkty jak: Kristalon Zielony, KristaLeaf Foto, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Kombiphos oraz Calcinit. Zastosowana tutaj kombinacja nawozów z uwagi na zdecydowanie trudniejsze warunki jak w minionym sezonie nie pozwoliła uzyskać również wysokich plonów. Z uwagi jednak na zdecydowanie wyższą cenę marchwi przemysłowej, oczekiwany efekt finansowy został osiągnięty. Dlatego też zachęcamy do współpracy i korzystania z produktów i technologii opracowanych przez firmy Yara Poland. Moim zdaniem, warto szczególną uwagę zwrócić na nawozy z serii YaraVita. Są to produkty w większości płynne, formułowane które są produkowane w Wielkiej Brytanii. Właściwe ich zastosowanie na plantacjach warzyw daje bardzo dobre efekty – rekomenduje Sebastian Przedzienkowski. Korzystając z tej serii nawozów producent może również liczyć na wsparcie techniczne ze strony doradców firmy Yara Poland, zyskuje także możliwość prawidłowego wykorzystania praktycznych informacji produkcyjnych podawanych na stornie www.tankmix.com.

Więcej o zastosowanym programie nawożenia marchwi dostępne jest w przygotowanym filmie:

 

Materiał promocyjny