Prace w ramach Kalafiorowej Demo Farmy (KDF) wciąż trwają. Sezon wkroczył w ten etap, kiedy to warunki dla kapustnych stają się trudne z uwagi na upalne temperatury a także wysokie tempo namnażania się szkodników w takich właśnie warunkach. Niezmiennie istotnym zagrożeniem pozostają choroby grzybowe. Jak efektywnie ochronić kalafiory w takiej sytuacji? O tym poniżej.

Ochrona przed szkodnikami

Na tej plantacji przeciwko najgroźniejszym szkodnikom kalafiorów zastosowane były dwa preparaty, tj. Voliam i Affirm. Zwalczają one szerokie spektrum niepożądanych organizmów żerujących na kapustnych.  – mówił w trakcie lustracji jednej z kwater KDF Rafał Żmuda z firmy Syngenta. Pierwszy z nich w uprawie kalafiora służy do zwalczania szkodników takich, jak tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik czy zwójka cyklamenowa (kapuściana). Opryskiwać nim uprawy można po pojawieniu się szkodnika lub po stwierdzeniu pierwszych uszkodzeń. Środek należy stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy róże osiągną typową wielkość i kształt. Z kolei Affirm 095 SG likwiduje zagrożenia powodowane przez osobniki takich gatunków jak bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, słonecznica, orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka czy rolnica zbożówka. Termin, w jakim stosować można preparat przypada na czas od początku rozwoju róży do fazy osiągnięcia przez różę typowej wielkości i kształtu.

Ochrona przed chorobami

W tym przypadku za najlepsze rozwiązanie przedstawiciel Syngenty uznał fungicyd Scorpion 325 SC. To produkt łączący w sobie dwie substancje aktywne z odmiennych grup chemicznych, tj. azoksystrobinę i difenokonazol. Dzięki takiej kompozycji produkt ten działa nie tylko szybko, interwencyjnie, ale także na długo po zabiegu zabezpiecza chronione nim rośliny. Spektrum zwalczanych chorób jest w jego przypadku bardzo szerokie i obejmuje mączniaka prawdziwego krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniową liści, bielika krzyżowych oraz suchą zgniliznę kapustnych. Środek stosować można zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju główki do osiągnięcia przez nią typowej wielkości i kształtu.

Więcej na filmie

Rafał Żmuda zgodził się na wystąpić przed kamerą portalu www.warzywapolowe.pl. W trakcie swej wypowiedzi opowiada o tym jakie czynniki zadecydowały o wystąpieniu presji poszczególnych patogenów i o tym w jaki sposób sobie z nią poradzić. Zapraszam do zapoznania się z poniższym materiałem: