Wojciech Kopeć reprezentujący firmę Yara Poland

XXIV Krajowe Dni Ziemniaka to wydarzenie dedykowane głównie zagadnieniom związanym z uprawą, zbiorem i przechowywaniem ziemniaka. Organizatorzy pamiętali także o plantatorach cebuli. Na polu doświadczalnym zgromadzono blisko 40 odmian tego gatunku. Szczególnie interesujące były doświadczenie z fertygacją przygotowane przez firmę Yara Poland. Fertygacja w cebuli się opłaca o ile zapewniona jest minimalna cena na poziomie ok. 25-30 gr/kg. Stanowi ona bowiem czynnik silnie plonotwórczy.

Jak prowadzić fertygację cebuli

O doświadczeniu opowiedział Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland. Zostało ono przeprowadzone m.in. na odmianie Hybelle F1, która bardzo dobrze reaguje na fertygacje. Do jej nawożenia wykorzystano także nawozy posypowe: YaraMila Complex, siarczan potasu i saletrzak. Pogłównie kwaterę wynawożono(30 maja) saletrą amonową w dawce 75 kg/ha oraz nawozem Unika Calcium 2 tygodnie później w dawce 175 kg/ha. Wykonano tu również zabiegi żywienia dolistnego. W dniu 17 czerwca zaaplikowano YaraVita Brassitrel Pro, 1 lipca YaraVita Mangan F, a 4 sierpnia YaraVita Miedź. Fertygację prowadzono w oparciu o produkty z rodziny Superba i YaraLiva Calcinit. Łącznie w 11 zabiegach w sezonie zużyto 200 kg Superby czerwonej (NPK 7-9-25+Mikro), 100 kg Superby brązowej (NPK 14-9-25+Mikro) oraz 75 kg saletry wapniowej Yara Liva Calcinit (15,5 + 26,6 CaO). Konstrukcję systemu nawadniania i nawożenia kropelkowego powierzono firmie Adviser. Elementem wprowadzającym nawóz był dozownik Dosatron, zaś do rozprowadzenia pożywki po kwaterze wykorzystano taśmy kroplujące Aqua TraXX.

Aby zapoznać się ze szczegółami doświadczenia i przekonać o jego efektach warto obejrzeć film: