Forum Doradców Warzywniczych w Bedlnie

Uczestnicy spotkania w Bedlnie

W środę 27 czerwca odbyło się Forum Doradców Warzywniczych. Wydarzenie to miało miejsce w Warzywniczej Stacji Badawczej w Bedlnie. Głównym organizatorem spotkania była firma Bayer, a obecni na nim byli także przedstawiciele Yara Poland. Podczas spotkania w części konferencyjnej poruszano zagadnienia związane z ochroną i nawożeniem warzyw i ziemniaków.

Nowe rozwiązanie do ochrony warzyw przed zachwaszczeniem

Radosław Suchorzewski liczy, że Bandur 600 SC wydatnie wspomoże rodzimych plantatorów w zwalczaniu chwastów

Podczas Forum Doradców Warzywniczych Radosław Suchorzewski z firmy Bayer przekazał bardzo ważną informację. Rejestrację na użycie w ochronie warzyw przed zachwaszczeniem uzyskał preparat Bandur 600 SC. Doniesienia o jego wysokiej skuteczności w zwalczaniu licznych gatunków chwastów napływały do Polski z zagranicy już wcześniej. Teraz przekonać się o skuteczności tego preparatu będą mogli polscy plantatorzy. W Polsce produkt uzyskał rejestrację do użycia jedynie przeciwko 4 z nich: chwastnicy jednostronnej, fiołkowi polnemu, komosie białej i rdestówce powojowatej.  Bandur 600 SC można w maksymalnej dawce 2,5 l/ha stosować w marchwi i pasternaku. Lepiej sprawdzają się jednak dawki dzielone. Pierwszy zabieg, bezpośrednio przed wschodami w takim systemie można wykonać przy nieco większej dawce preparatu, wynoszącej 1,5 l/ha. Drugi w dawce 1 l/ha po wschodach chronionej rośliny, w fazie 2 liści właściwych. Bandur 600 SC można stosować także w ochronie cebuli z siewu czy czosnku. We wszystkich przypadkach zalecana ilość wody to 200-300 l/ha. W ochronie grochu zwyczajnego uprawianego na suche nasiona całkowita dopuszczalna dawka jest nieco wyższa i wynosi 3 l/ha.

Nawożenie warzyw a ich plonowanie i efektywność kosztowa zabiegów żywienia

Wojciech Kopeć podczas swej prelekcji w Bedlnie

Na Forum Doradców Warzywniczych obecny był także zespół przedstawicieli firmy Yara Poland. Jeden z nich, Wojciech Kopeć zabrał głos by poinformować o zagadnieniach związanych z właściwym żywieniem warzyw. W swym wystąpieniu skupił się na różnicach między dostępnymi na rynku produktami. Zwrócił uwagę na praktyczny brak rozpuszczalność węglanu wapnia, który występuje w saletrzakach, granulowanych wapnach węglanowych, jak również w kredzie granulowanej. Potrzeba aż 66000 litrów wody, by rozpuścić 1 kg tego związku. Wapń zawarty w YaraLiva Tropicote jest o wiele łatwiej rozpuszczalny. Wystarczy 1 l wody by rozpuścić 1 kg saletry wapniowej. To czyni olbrzymią różnicę szczególnie w lata tak suche jak obecny sezon. W dalszej części swego wystąpienia prelegent przekonywał, że oszczędności na nawożeniu bywają pozorne. Jako przykład podał wyliczenia z 7 gospodarstw z 6 kujawskich gmin, gdzie uprawiane są brokuły. Uśredniony program nawożenia skonstruowany w oparciu o produkty firmy Yara na 1 ha kosztował 2221 zł, podczas gdy kontrolny jedynie 1240 zł. Większy był jednak plon i dzięki temu koszt wyprodukowania każdego kilograma różyczki nie tylko nie wzrósł, ale wręcz nieznacznie zmalał. W kontroli wyniósł on bowiem 70 gr, a gdy stosowane było nawożenie firmy Yara 69 gr. Dzięki temu udało się wypracować dochód z 1 ha wynoszący 4099 zł podczas gdy w kontroli było to 3621 zł. Kończąc swe wystąpienie Wojciech Kopeć scharakteryzował  niektóre nawozy dolistne z katalogu Yara Poland. Nie są one schelatowane, dzięki specjalnej formulacji i zróżnicowanej wielkości cząsteczek gwarantującej sprawne pobranie nie ma potrzeby ponownego cyklicznego ich nanoszenia na rośliny. Na przykład stosując produkt YaraVita Brassitrel Pro wystarcza jeden zabieg. Preparat ten zawiera bogatą kompozycję. Znajdują się w niej takie pierwiastki jak bor, mangan, molibden, azot, wapń i magnez. W praktyce można było również zapoznać się z użytkowaniem największej bazy danych o możliwości mieszania pestycydów z nawozami YaraVita  w której znajduje się obecnie około 40 000 wyników – Tankmix dostępnej na www.tankmix.com