Francuski rynek kalafiorów

Agreste podało najnowszą prognozę dotycząca tegorocznych zbiorów kalafiorów we Francji. W sumie zebrane zostanie około 253,0 tys. ton tych warzyw – to o 23% mniej wobec roku poprzedniego i o 24% mniej w stosunku do średniej wielkości zbiorów z ostatnich pięciu lat.
Łącznie kalafiory uprawiane są we Francji na powierzchni 16,8 tys. ha, czyli na niezmienionym poziomie wobec roku poprzedniego. Najwięcej kalafiorów zbierane jest na południu kraju – stamtąd pochodzi aż 217,6 tys. ton tych warzyw.
W minionym roku Francuzi zaimportowali 50,5 tys. ton kalafiorów, w tym głównie 45,0 tys. ton z państw unijnych (największym dostawcą była Hiszpania z wynikiem 37,0 tys. ton). Jednocześnie Francuzi wyeksportowali 143,4 tys. ton w tym do państw UE 138,5 tys. ton. Największym importerem francuskich kalafiorów są Niemcy – niecałe 50,0 tys. ton oraz Holandia – ponad 18,0 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Agreste