Podczas XVII Dni Ziemniaka w Żelaznej   zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz firmę Bayer, mieliśmy okazją do wysłuchania kilku bardzo ciekawych wykładów. To okazja również do wymiany doświadczeń między producentami ziemniaków oraz rozmów z ekspertami związanymi z produkcją ziemniaka.

Podczas spotkania swój wykład wygłosił dr hab. Stanisław Samborski na temat rolnictwa precyzyjnego. Warto zaznaczyć na samym początku, że rozwój powinien być skalkulowany do skali  produkcji i opłacalności produkcji. Nie mniej jednak należy dążyć do coraz efektywniejszej produkcji – podkreślał prelegent.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr hab. Stanisława Samborskiego

 Zmienność przestrzenna pól-podstawą wdrażania rolnictwa precyzyjnego

Mamy do czynienia z tym w całym kraju.  Mają na to wpływ między innymi ukształtowanie terenu oraz  zmienność glebowa. To skutkuje bardzo mocno zmiennością wysokości plonu oraz jego jakością. Zmienność plonu w obrębie jednego pola może być olbrzymia.  Dzięki możliwości tworzenia mapowania pól, następnie możliwość zastosowania zmiennej dawki nawozu, środków ochrony czy ilości wody podczas nawadniania – możliwe staje się wyeliminowanie wszelkich problemów związanych ze zmiennością glebową. Jeden z najbardziej znanych narzędzi do zastosowywania w rolnictwie niewątpliwie jest GPS.

Wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego

Mając szereg informacji na temat zmienności w poszczególnych miejsca pola możemy dzięki precyzyjnym technologiom zwiększać lub zmniejszać dawkę ś.o.r. czy też nawozu. Dzięki stworzeniu  mapy ryzyka wystąpienia korzystnych warunków bytowania nicieni (np. na podstawie informacji o przewodności gleby i ukształtowaniu pola) możemy zastosować zmienną dawkę nematocydu w zależności  od zagrożenia występowania w danym miejscu pola. Na podstawie tych samych informacji możemy dostosować  odległość między sadzeniakami w rzędzie i tak gdzie jest większa dostępność wody i mniejsze ryzyko przesuszenia gleby wysadzać co ok 21 cm, a tam gdzie tej wody jest mniej – zaplanować sadzenie co 33 cm.

Tak samo jest w przypadku zasobności w składniki pokarmowe. Posiadając precyzyjne dane o danym obszarze pola możemy dobierać odpowiednie dawki nawozów. Do prawidłowego ustalenia dawek bardzo pomocne są informację związane z wcześniejszym plonowaniem roślin. Dzięki takim rozwiązaniom dostarczamy składniki tam gdzie są one potrzebne. Zużycie nawozów w takim systemie jest porównywalne do tradycyjnego systemy. Daje nam jednak możliwość lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego poszczególnych części pola.

Opryskiwacz z pomocniczym strumieniem powietrza to niezbędny sprzęt do prowadzenia skutecznej ochrony ziemniaków

Wykorzystanie prowadzenia równoległego ciągników i maszyn

Najbardziej kojarzone z rolnictwem precyzyjnym jest technologia GPS ponieważ dość łatwo można obliczyć korzyści płynące z zastosowania tego systemu. Wśród nich wymienić trzeba przede wszystkim ułatwienia prac polowych zwłaszcza przy wykorzystaniu maszyn o dużych szerokościach roboczych i przy braku ścieżek technologicznych. Takie rozwiązania sprawdzają się również w warunkach ograniczonej widoczności (szczególnie kiedy mamy ograniczoną widoczność np. z powodu kurzu, mgły czy nocą). Także przy wykonywaniu zabiegów ochrona wymienić trzeba wiele korzyści płynących z wykorzenia równoległego prowadzenia maszyn i korzystania z technologii GPS. Możemy ograniczyć nakładki i ominięte obszary. Doskonale sprawdza się podczas oprysków kiedy mamy do czynienia z opryskiwaczem w który można wyłączać pojedyncze  rozpylacze. Możemy w ten sposób zaoszczędzić na paliwie, czasie, środkach ochrony roślin oraz może uchronić plon w przypadku nakładek podczas oprysku. Szacuje się, że oszczędności są na poziomie około od 5% do 15% na środkach ochrony roślin, oraz można dużo szybciej wykonać zabiegi.

Podczas Dni Ziemniaka w Żelaznej można było zapoznać z wieloma ciekawymi rozwiązaniami w produkcji

Całe spotkanie to okazja do zapoznania się z aktualnymi trendami w produkcji ziemniaków, począwszy od maszyn i urządzeń prezentowanych na spotkaniu po środki produkcji i część wykładową na której nie brakował znakomitych prelegentów.