Ile wynosi dodatek rolny do emerytury ZUS? Wyjaśniamy zasady i warunki

Wiele osób prowadzących gospodarstwo rolne zastanawia się, w jaki sposób będzie rozpatrywana ich emerytura. Kwestia ta tyczy się szczególnie tych, którzy przepracowali na roli część swojego życia, a okresy składkowe, w trakcie których podejmowano inną aktywność zawodową, nie są wystarczające do przyznania świadczenia. Warto wiedzieć, że w takim przypadku staż można uzupełnić właśnie o okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Mowa tu o dodatku rolnym do emerytury z ZUS – na jakich zasadach można go otrzymać?

Dodatek rolny do emerytury z ZUS – kto i kiedy może go otrzymać?

Jeżeli w przypadku danej osoby długość trwania okresów składkowych nie jest wystarczająca do otrzymania emerytury z ZUS, wcale nie oznacza to, że świadczenie to nie będzie jej przysługiwać. Przepisy wskazują nam, że podczas ustalania prawa do emerytury można uzupełnić wspomniany staż o okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takowym po ukończeniu 16 roku życia, a także o okresy, w których uiszczano składki za ubezpieczenie społeczne rolników.

Warto jednak podkreślić, że do dodatku rolnego do emerytury ZUS nie mają prawa osoby, które podejmowały jedynie prace sezonowe czy dorywcze w danym gospodarstwie. Dodatek nie będzie przysługiwał również wówczas, gdy dana osoba mieszkała poza gospodarstwem przez sporą część roku. Oznacza to, że o dodatek rolny do emerytury z ZUS mogą się ubiegać jedynie ci, którzy pracowali na rzecz gospodarstwa rolnego, będąc jednocześnie jego domownikiem.

Dodatek rolny do emerytury ZUS – o jakie okresy można uzupełnić staż?

Jeżeli chcemy ubiegać się o dodatek rolny do emerytury ZUS, powinniśmy mieć na uwadze, jakie okresy mogą stanowić uzupełnienie naszego stażu. Przepisy prawne informują, że może go otrzymać osoba, które w danym okresie płaciła składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Fundusz Emerytalny Rolników bądź ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Warto również zaznaczyć, że nie można uzupełnić stażu pracy o okresy, w których pracowano na gospodarstwie rolnym, ale nie opłacano składek. Kolejną ważną kwestią jest natomiast to, że okres, w którym takie składki były odprowadzane i który chcemy włączyć do naszego stażu, nie może być dłuższy niż 25 lat – w przeciwnym razie otrzymamy emeryturę z ubezpieczenia rolniczego.

Ile wynosi dodatek rolny do emerytury ZUS?

Wiele osób, którym przysługuje takie zwiększenie, zastanawia się, ile wynosi dodatek rolny do emerytury ZUS. Oczywiście ostateczna kwota zależy od indywidualnego przypadku, jednak przepisy mówią, że każdy rok pracy na roli przy odprowadzaniu składek daje nam prawo do doliczenia 1% emerytury podstawowej. Przepisy te mają zastosowanie w przypadku, gdy zainteresowany jedynie udowadniał okresy płacenia składek na ubezpieczenie rolników, ale nie uzupełniał swojego stażu pracy okresem przepracowanym na roli. W przeciwnym razie zastosowanie mają zasady ustawy emerytalnej, a dokładniej artykułu 53. W celu ustalenia, jaka będzie wysokość dodatku rolnego do emerytury ZUS w danym przypadku, warto skontaktować się ze specjalistą.