Intensywne opady deszczu i gradu niszczą plantacjePo kilkutygodniowej suszy nadeszły opady deszczu. Na niektórych plantacjach jednak zbyt dużo wody w krótkim czasie spowodowało wymycie roślin. Woda płynęła w poprzek pola i nanosiła glebę z wyższych partii pola ale i wymywała rośliny.

Trudno jest powiedzieć co w takiej sytuacji można zrobić. Jeszcze bardziej dotkliwa jest sytuacja tam gdzie wystąpiły silne gradobicia. Są sytuacje gdy doszło do zniszczenia całych roślin i tegorocznych zbiorów.

Siewki cebuli wymyte przez opady deszczu