Stacja doświadczalna Intermag


W dniu 8 czerwca w miejscowościach Winna Góra i Miłosław odbyły się spotkania poświęcone działalności firmy Intermag. Podczas części plenerowej odbyło się zwiedzanie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze. Część konferencyjna dotyczyła zaś planów rozwoju podmiotu. Omówiono także nowości w ofercie.

Plany na rozwój

Prezes Intermag, Hubert Kardasz
Prezes Intermag, Hubert Kardasz

Mówił o nich Hubert Kardasz, prezes Intermag. Czynniki wpływające na produkcję nawozów, także na ich cenę mają różnoraki charakter. Z jednej strony wyczerpują się zapasy surowcowe, z drugiej coraz trudniejsze jest otoczenie prawne firm zaopatrujących ogrodników. Po ich stronie zaś coraz ważniejsze staje się zwiększenie wydajności produkcji, także poprzez redukcję strat składników pokarmowych, które trafiają do upraw. Intermag w swych pracach nad nowymi produktami największą uwagę poświęca efektywnej suplementacji, zwiększeniu wydajności nawożenia doglebowego, nowoczesnej biostymulacji i poprawie żyzności gleby, która wydaje się coraz gorsza. Najważniejsze projekty zrealizowane w ostatnich latach, to uruchomienie centrum logistyczno-magazynowego, nowej linii do produkcji chelatów, nowej linii do produkcji konfekcji płynnych, wprowadzenie nowych technologii w zakresie biostymulacji i mikrobiologii oraz uruchomienie nowego zakładu produkującego preparaty w oparciu o mikroorganizmy. Zarejestrowano także 26 stycznia 2016 roku spółkę INSOL, w której Intermag objął 60% udziałów. Rolą podmiotu w ramach współpracy będzie zapewnienie zaplecza produkcyjnego, logistycznego i rozwojowego. INS posiadający pozostałe 40% udziałów posiada zaś odpowiednie zaplecze badawczo-rozwojowe, by nowemu podmiotowi zapewnić powodzenie rynkowe.

BACTIM SŁOMA – nowość w ofercie

Marcin Oleszczak omawiał działanie nowego preparatu
Marcin Oleszczak omawiał działanie nowego preparatu

Jest to nowy produkt, którego działanie opiera się o wykorzystanie mikroorganizmów. Preparat został stworzony głównie z myślą o mineralizacji resztek pożniwnych. Słoma posiada bardzo dobry współczynnik reprodukcji substancji organicznej, wynoszący ok. 0,18. Resztki pożniwne są także bogatym źródłem składników pokarmowych. Są one jednak także przyczyną problemów agrotechnicznych. Zimują tam groźne patogeny, szkodniki, gleba ulega nadmiernemu przesuszeniu, występują niekiedy problemy z podsiąkaniem wody. Aby uzyskać skuteczny preparat do rozkładania resztek pożniwnych wyizolowano ponad 200 szczepów bakterii. Celem była jak najlepsza hydroliza celulozy. Na tej podstawie wybrano 16 szczepów mikroorganizmów przejawiających najsilniejsze właściwości celulolityczne, które poddano dalszym pracom. – mówił o skomplikowanym procesie powstawania preparatu BACTIM SŁOMA Radosław Wilk. Dodał, że aktywność enzymatyczna ostatecznie wybranych szczepów była badana w różnych temperaturach. Nieoczekiwanym, ale pozytywnym efektem wzmacniającym działanie środka jest solubilizacja uwstecznionego fosforu. Produkt jest innowacyjny i przechodzi obecnie procedurę patentową.

Radosław Wilk omówił proces powstawania BACTIM SŁOMA
Radosław Wilk omówił proces powstawania BACTIM SŁOMA

Przedstawiciele firmy Intermag zapewniają, że już obecnie są przygotowani do jego produkcji i sprzedaży, co nastąpi w najbliższej przyszłości. Jego wprowadzenie na rynek nie oznacza wycofania preparatu SŁOMEX o podobnym przeznaczeniu, który pozostanie w ofercie handlowej Intermag.

Wyniki doświadczeń producenta

Bakterie zawarte w preparacie – B. subtilis i B. licheniformis zostały wyselekcjonowane na terenie naszego kraju. Ich aplikacja sprawia, że organizmy autochtonowe funkcjonują lepiej, gdyż po rozkładzie celulozy mają więcej pokarmu. Rośliny zaś pobierają więcej elementów z podłoża. W przypadku fosforu zwyżka wyniosła 11%, potasu 29% a magnezu aż 37%. Podniosła się także zawartość dostępnego wapnia w glebie.

Doświadczalne poletka pszenicy
Doświadczalne poletka pszenicy

Okazało się także, że zaprawianie ziaren zbóż przeznaczonych do siewu wykazało działanie biostymulacyjne przejawiające się szybszym rozwojem systemu korzeniowego. Produkt do rozkładu resztek pożniwnych należy stosować w dawce 1-2 l/ha w 300-400 l wody przy pomocy oprysku średnio kroplistego w pochmurny dzień lub wieczorem. Mniejsza dawka może okazać się wystarczająca, jeśli dodatkowo wprowadzimy do zabiegu azot. Stosowany bez dodatkowych preparatów wykazuje najlepsze działanie, jeśli jego dawka wynosi 2l/ha. Aplikowane bakterie są w formie przetrwalnikowej i pobudza je dopiero środowisko pola. Ważne jest by była w nim wilgoć i węgiel zawarty w celulozie. Aktywność preparatu badano w zakresie temperatur 4-42°C. Warto więc rozważyć zastosowanie nowego preparatu tam, gdzie nasadzenia ogrodnicze będą następować bezpośrednio po uprawie zbóż. Wzbogaci on podłoże w próchnicę i składniki pokarmowe niezbędne do poprawnego, harmonijnego wzrostu warzyw całkiem niewielkim nakładem. Koszt zabiegu wynosi ok. 100 zł/ha.

Intermag dla ogrodników

Piotr Lubaszka, dyrektor handlowy Intermag.
Piotr Lubaszka, dyrektor handlowy Intermag.

Firma poza spotkaniami organizowanymi w terenie działa aktywnie także w internecie. Organizuje na przykład sesje chat, które obecnie trwają ok. godzinę, ale pewnie w przyszłości będą dłuższe. Gromadzą one kilkuset uczestników, a czat z 2013 roku został wyświetlony już ponad 16 tys. razy, co dowodzi zainteresowania taką formą wymiany wiedzy. Klub Agroinnowatora zrzesza obecnie 41 gospodarstw w których nawożenie prowadzi się w oparciu o produkty firmy Intermag. Ich właściciele mogą korzystać z laboratoriów podmiotu w celu dokonania analiz materiału roślinnego, ustalenia ich zasobności w makro i mikroelementy oraz w celu pozyskania zaleceń nawozowych od doradców tego producenta. Laboratorium w ciągu godziny jest w stanie zbadać 10 próbek, wyniki do członka klubu trafiają w ciągu kilku dni.

W spotkaniu wzięło udział wielu dziennikarzy
W spotkaniu wzięło udział wielu dziennikarzy