Ważną częścią prezentacji odmian kalafiorów przeznaczonych dla przemysłu zorganizowanego 30 września w gospodarstwie Marty i Grzegorza Stanek w miejscowości Chrzanów koło Pacanowa było omówienie zastosowanego tutaj programu nawożenia. Jak informował Wojciech Wojcieszek z firmy Yara, ten rok z uwagi na panującą suszę wymaga w wielu przypadkach pewnych zmian w nawożeniu np. wapniem, aby uniknąć problemów z dostępnością tego składnika w roślinie.

W. Wojcieszek, jako element decydujący o wysokim plonie w takim roku jak ten jest w wielu gospodarstwach woda z której podawaniem niestety w wielu gospodarstwach z uwagi na rozdrobnienie uprawą są znaczne problemy. Dlatego ten tak suchy jak bieżący rok przy braku nawadnianie wielu upraw spowodował, że w wielu sytuacjach odmiennie należało podejść do nawożenia.

Wojciech Wojcieszek z firmy Yara informował o tym jak nawozić kalafiory i brokuły w tym seoznie

Cały czas dużym problemem w wielu gospodarstwach jest kiła kapusty. Jednym z ważniejszych elementów ograniczającym jej problem jest regularne wapnowanie, które powinno pozwolić utrzymać pH gleby na poziomie 7,2. Jeśli jednak pH gleby jest właściwe, a w glebie występują zarodniki kiły kapusty, trzeba unikać nawożenia nawozami azotowymi, w których składnik ten występuje w formie amonowej (NH4), a więc saletrze amonowej czy nawozach typu saletrzak. W przypadku kalafiora trzeba równocześnie pamiętać, że wymaga on znacznych ilości m.in. azotu, dlatego przed sadzeniem warto zastosować takie produkty jak sól potasowa, YaraMila Complex czy YaraBela. Oczywiście nawozy te należy dostarczać w dawkach uwzględniających analizę składu chemicznego. Według W. Wojcieszka należy zwracać uwagę również na dobre odżywienie kalafiorów potasem, który w tym roku z uwagi na susze w gospodarstwie gdzie odbywały się pokazy zastosowano dopiero po połowie sierpnia i był to właśnie dobry moment.

Ważną rolę na plantacjach kalafiorów odgrywa również odżywianie dolistne, które z jednej strony stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a z drugiej strony pozwalają zbudować odpowiednio silne liście czy też dostarczyć odpowiednią ilość wapnia czy potrzebnych do prawidłowego wzrostu róż kalafiorów mikroelementów. W przypadku wapnia doglebowo warto go dostarczać poprzez nawożenie pogłówne takimi nawozami jak: Unica Calcium i Nitrabor. Niezależnie jednak od tego nawożenia konieczne jest dostarczanie tego składnika również dolistnie podając np. YaraLiva Calcinit + Superba Mikromix.

W tym roku, szczególnie na plantacjach bez nawadnianie, konieczne jest dokarmianie dolistne wapniem i mikroelementami kalafiorów w czasie dorastania róż nawet co 5–7 dni, aż do końca zbiorów. Jest to m.in. spowodowane trudnościami z pobieraniem tych wielu składników przez system korzeniowy.

Więcej o tym jak należy nawozić w tym roku kalafiory oraz brokuły informuje na filmie Wojciech Wojcieszek z firmy Yara.