Kapusta pekińska – nowe odmiany do uprawy tunelowej

Łukasz Szterlej w tunelu z kapustą pekińską odmiany Meriko

Jedną z nowszych odmian kapusty pekińskiej rekomendowaną do uprawy na przyspieszony zbiór jest Meriko F1 z oferty firmy Bejo. O to jak ta odmiana sprawdza się w tym sezonie pytamy Łuksza Szterleja z Dobranowic koło Igołomii. Tą odmianę uprawia u siebie już drugi sezon.

Łukasz i Sylwia Szterleja prowadzą gospodarstwie warzywnicze w miejscowości Dobranowice. Tam na około 15 ha uprawiają warzywa, po około 5 ha kapusty pekińskiej, brokułów i kalafiorów. Zbiory warzyw w tym gospodarstwie rozpoczynają się od kapusty pekińskiej.

Trzy odmiany kapusty pekińskiej

Tegoroczne zbiory kapusty pekińskiej rozpoczęły się w tym gospodarstwie w pierwszych dniach maja od odmiany Manoko F1. W uprawie na wczesny zbiór znajduje się również Mirako F1. W tym sezonie do uprawy na większym areale, po udanej ubiegłorocznej próbie, włączono jeszcze nowość z firmy Bejo jaką jest Meriko F1.

W przyspieszanej, uprawie w niskich tunelach najważniejsza jest dla nas oczywiście wczesność, ale również jakość oferowanego towaru. Ważne jest również aby kapusty nie miały tendencji do jarowizacji – informuje Ł. Szterleja. W przypadku tego ostatniego elementu duże znaczenie odgrywa nie tylko odmiana, ale również właściwa technologia produkcji rozsady. Ta w przypadku wszystkich upraw w całości realizowana jest w znajdujących się w gospodarstwie tunelach foliowych. W ocenia plantatora, ważne jest dobranie optymalnego terminu wysiewu nasion, oraz nieprzetrzymanie rozsady. Jeśli jest przerośnięta gorzej się przyjmuje. Tegoroczne nasadzenia kapusty pekińskiej pod uprawy w niskich tunelach rozpoczęto 12 marca (około 2 tygodnie później niż w roku 2020). Sprzedaż rozpoczęto w pierwszych dniach maja od dobrej ceny wynoszącej 4 zł/szt. Około połowy maja cena spadła jednak już do 3 zł/szt.

W ocenie Ł. Szterleja, z dobrej strony pokazała się kolejny sezon odmiana Meriko F1. Ma silny wigor wzrostu, nie jest wrażliwa na okresowe niedobory azotu w glebie i ma intensywnie zielony kolor.

W trosce o jakość plonu

W przypadku nawożenia, korzysta się głównie z nawozów marki Yara. Jako pierwszy przed posadzeniem rozsady wysiewa się nawóz YaraMila Complex z saletrą wapniową YaraLiva Nitrabor. W tunelach rozkładane są linie kroplujące, które wykorzystuje się również do podawania poprzez fertygację nawozów, głównie produktów z serii Kristalon. Rozsada po posadzeniu w czasie zapowiadanych przymrozków była w tym sezonie kilka razy osłaniana w tunelach białą agrowłókniną. Jak informuje plantator, w uprawie kapusty pekińskiej, należy zwracać bardzo dużą uwagę na kiłę kapusty. W ograniczeniu jej wystąpienia ważne jest m.in. utrzymanie odpowiedniego pH gleby, stosując np. wapno tlenkowe. Korzysta się również z dopuszczonych do stosowania preparatów chemicznych oraz dba o kondycję gleby. Dlatego też aplikuje się różnego rodzaju preparaty mikrobiologiczne m.in. ograniczające populację tego patogena w glebie. Produkty te pozytywnie wpływają również na strukturę gleby. Regularnie przed założeniem uprawy stosuje się również kwasy humusowe. Poplonem w tej uprawie jest owies siany na przyoranie.

Pod agrowłókniną

Kapustę pekińską w odmianach Meriko F1 i Monako F1 uprawia się również na przyspieszony zbiór pod niskimi osłonami. Tutaj korzysta się z agrowłókniny o gramaturze 23 gram/m2. Tegoroczne uprawy pod te niskie osłony zakładano około 20 marca. Zbiory spod niskich osłon w ocenie plantatora rozpoczną się już po 20 maja. W uprawie polowej kapusty pekińskiej, w tym gospodarstwie nie stosuje się herbicydów. Chwasty zwalcza się ekopielnikiem, który wykorzystuje się również do aplikacji nawozów mineralnych.