Kapusta i kalarepa w sprzedaży już od 25 kwietnia

Tegoroczne zbiory warzyw kapustnych spod niskich tuneli w regionie Igołomi rozpoczęły się w ostatnich dniach kwietnia. Potwierdza to Paweł Firydus, który warzywa uprawia na powierzchni około 11 hektarów w miejscowości Wroniec koło Igołomi. Jak informuje producent, tegoroczne zapotrzebowanie na wczesne warzywa kapustne jak i poziom cen są zadowalające. Jednym z powodów takiej sytuacji jest zapewne brak importu kapust z południa Europy, który w ubiegłym sezonie negatywnie wpłynął na rynek wczesnych warzyw z tego regionu.

W gospodarstwie P. Firydusa, od końca kwietnia trwają regularne zbiory kapusty białej oraz kalarepy spod niskich tuneli. Warzywa te w niskich tunelach uprawia się w tym gospodarstwie na powierzchni około 1 ha.

Kapusta na wczesny zbiór spod tuneli

Pierwszym plonem, który w tym sezonie trafił z naszego gospodarstwa do sprzedaży jest kapusta biała Ranini F1 (Bejo) – na 13 maja wycięte było już blisko 80% plonu tej odmiany. Ten sezon był opóźniony o prawie dwa tygodnie względem ubiegłego roku, ale i tak już 25 kwietnia wycinaliśmy główki odmiany Ranini o masie około 0,9-1,2 kg. Tegoroczny początek sezonu był dla nas zadowalający, a cena na poziomie 4,5 zł za sztukę kapusty była dla nas jak najbardziej zadowalająca – informuje P. Firydus. Choć jak informuje plantator cena 13 maja na poziomie 3-3,3 zł/szt. kapusty jest cały czas dalej zadowalającą. Pierwsze kapusty z tego gospodarstwa trafiały na rynek hurtowy w Krakowie, a od około połowy mają również do pośredników zaopatrujących sieci handlowe. Na wczesny zbiór uprawia się tutaj również odmianę Vettel F1 (Syngenta), Mirror F1 (Syngenta), Jetma F1 (Rijk Zwaan ) i Zarissima F1 (Rijk Zwaan).

Jeśli chodzi o wczesność i masę główek porównywalnie wyszły odmiany Mirror F1, Ranini F1 i Jetma F1. W przypadku odmiany Ranini warto wiedzieć, że dobrze radzi sobie ze stresem termicznym, a tego w tym roku było wyjątkowo dużo – informuje P. Firydus. Dlatego już w połowie maja zbiory tej odmiany praktycznie się już skończyły. Zbiory kolejnych odmian, późniejsze o kilka dni, mają też ważna zaletę, gdyż pozwalają na lepsze rozłożenia podaży i dłuższe utrzymanie przy gospodarstwie odbiorców. Około 5 dni po rozpoczęciu zbiorów tych trzech odmian, wycinano kapusty odmiany Vettel F1.

Kalarepy na wczesny zbiór

Kalarepa to kolejny ważny gatunek uprawiany w tym gospodarstwie m.in. w niskich tunelach foliowych. W uprawie znajdują się głównie takie odmiany jak Konmar F1, Kordial F1 i Korist F1. Moim faworytem jeśli chodzi o jakość jest Konmar F1, który ma atrakcyjne zgubienie, ładnie wywinięte do góry liście i jest szybki do zbioru – komentuje P. Firydus. W przypadku pierwszych kalarep udawało się uzyskać cenę na poziomie 2,5 zł/szt. W połowie maja cena za dobrej jakości kalarepę wynosiła 1,3-1,5 zł/szt.

Kordial F1 to również ceniona w uprawie odmiana kalarepy, która wykazuje małą podatność na choroby, ma atrakcyjne ciemnozielone liście, szybko przyrasta na masie i ceniony jest jej smak.

Korist F1 to kolejna uprawiana tutaj odmiana kalarepy, która ma lubiane przez kupujących spłaszczone zgubienie. Ma również bardziej od wcześniej wymienionych odmian rozłożone liście. Jest to również najwcześniejsza do sprzedaży odmiana kalarepy w tym gospodarstwie.

Trochę agrotechniki

Plantator sam produkuje rozsadę. Siew nasion kalarepy w tym gospodarstwie odbywał się około 20 grudnia 2020 roku. Sadzenie rozsady odbywało się około 20 lutego. Po podlaniu rozsady w tunelach dodatkowo rozłożona została na okres około 3 tygodni biała agrowłóknina. Agrowłókniny z uwagi na bardzo zimy kwiecień musiały być bardzo często rozkładane na okres nocnych spadków temperatury.

W tym sezonie korzystano z agrowłókniny Lurasil z firmy Center Plast

P. Firydus, dużą uwagę przywiązuje do utrzymania optymalnej wilgotności w tunelach, co ma duży wpływa na uzyskanie dobrego jakościowo i wyrównanego plonu. Do podlewania roślin w tunelach stosuje się w tym gospodarstwie mikrozraszacze montowane w szczycie tunelu. W przypadku nawożenia korzysta się tutaj głównie z produktów firmy Yara. Przed posadzeniem rozsady wysiewa się nawóz Yara MilaComplex oraz saletrę wapniową YaraLiva Nitrabor. W celu poprawy struktury gleby stosuje się tutaj również co jakiś czas kwasy humusowe, aplikowane na etapie przygotowania stanowiska. Gleba wzbogacana jest tutaj również obornikiem granulowanym.