Liam Condon mówi o kierunkach rozwoju firmy BayerW dniu 7 września w Leverkusen odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez firmę Bayer. Przybyło na nią kilkuset reprezentantów mediów z całego świata. Spotkanie otworzył Liam Condon, członek zarządu firmy i prezydent działu Crop Science. W drugiej części porannej sesji udział wzięli także Bernd Naaf, dr Adrian Percy i Marc Reichardt. Dyskutowano o wielu zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zaś wątkiem przewodnim były kierunki rozwoju firmy Bayer.

Nieustanne inwestycje, ciągłe innowacje

Firma Bayer ciągle inwestuje w innowacje. Liam Condom wierzy, że to właśnie stymuluje rozwój całego przedsiębiorstwa. Wiąże się to z inwestycjami w najwyższej jakości infrastrukturę produkcyjną i ośrodki badawcze. Bardzo ważna dla przedsiębiorstwa jest także strategiczna, długo falowa współpraca z podmiotami z całego świata. Chcemy zaoferować swoim współpracownikom nasze najlepsze cechy, wykorzystać zalety. Bardzo ważna jest wymiana wiedzy, a tę najłatwiej uzyskać poprzez wymianę kadry i wzajemne uczenie się, by ogrodnikom ostatecznie zaproponować jak najlepsze rozwiązania – powiedział mówca. Poza współpraca z firmami, Bayer oferuje granty na innowacyjne rozwiązania. Mają one dwojaką postać. Pomoc może mieć postać finansowego wsparcia, ale i know-how, który dynamizuje pracę ośrodków akademickich, czy mniejszych firm dysponujących wartościowymi pomysłami. Kierownictwo firmy wierzy, że interdyscyplinarne podejście do innowacji, łączące zagadnienia biologiczne, chemiczne i technologiczne może zaowocować dokonaniem przełomowych odkryć. Jedną z nowości, która może przynieść niezwykły potencjał, jest cyfryzacja ogrodnictwa. Liam Condon twierdzi, że pomoże ona w podniesieniu plonowania, zmniejszeniu negatywnego wpływu rolnictwa na stan środowiska naturalnego, czy lepszej komunikacji pomiędzy firmą a użytkownikami jej produktów, co przełoży się na współpracę nakierowaną na rozwiązywanie konkretnych problemów, czy przeciwdziałanie zagrożeniom.

Dziennikarze z całego świata szczelnie wypełnili salę konferencyjną
Dziennikarze z całego świata szczelnie wypełnili salę konferencyjną

Istotne kierunki rozwoju firmy

Dla przedsiębiorstwa ważne są także zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstw w oparciu o zasady zrównoważonego rolnictwa. Wiąże się to między innymi z troską o zdrowie zapylaczy. Bayer prowadzi badania nad zdrowotnością owadów, a także zarządzaniem ulami i wpływem poszczególnych działań na dobrobyt pszczelich rodzin. Aby zagwarantować firmie rozwój przedsiębiorstwo podejmuje wysiłki zmierzające do zainspirowania dzieci i młodzieży naukami przyrodniczymi. W przyszłości firma rozważa sprzedaż nie tylko produktów, ale także pomoc doradczą. Pewnych obaw przysparzają koncepcje wycofania z użycia niektórych substancji aktywnych. To co będziemy starali się robić, to rozwijać nasze szerokie portfolio głównie w oparciu o produkty kombinowane, które utrudniają szkodnikom czy chwastom wytworzenie mechanizmów odpornościowych – powiedział dr Adrian Percy.

Przedstawiciele firmy Bayer odpowiadali na pytania przybyłych gości
Przedstawiciele firmy Bayer odpowiadali na pytania przybyłych gości

Mali producenci także ważni

Firma uważa za ważne wspieranie małych gospodarstw w obszarach świata, gdzie żywność jest potrzebna najbardziej. Chodzi tu o transfer wiedzy niezbędnej do prowadzenia upraw, dobrych praktyk ogrodniczych. Równie ważna jest także informacja. Chcemy, by ci plantatorzy wiedzieli, które rynki w określonym czasie oferują wyższe ceny, a na których podaż żywności jest zbyt duża, więc nie oferują równie dobrej dochodowości sprzedaży – mówił Liam Condon. Dodał także, że ważny jest materiał siewny, który trafi do gospodarzy i wreszcie technologia w jakiej uprawiane będą rośliny. Dla przykładu w Indiach, gdzie 85% ziemi uprawnej jest użytkowane przez drobnych, kiepsko wykształconych właścicieli, Bayer zamierza wprowadzić więc bardziej graficzne instrukcje, wykorzystujące piktogramy oraz technologię oferowaną przez smartfony, jak na przykład przesyłanie zdjęć roślin porażonych chorobą do pracowników Bayer z prośbą o pomoc. Firma rozważa także wyselekcjonowanie grupy  najlepszych ogrodników do których okoliczni producenci mogliby zwracać się w razie zapytań agrotechnicznych. Kierownictwo firmy jest przekonane, że kraje rozwijające mają olbrzymi potencjał i choć nawiązanie relacji z tak liczną grupą drobnych producentów w Azji czy Afryce jest wyzwaniem niezwykle trudnym, jednak wartym wdrożenia.