kiła kapusty
Stopień porażenia kiłą kapusty odmian standardowych (z prawej) & stan odmiany odpornej na kiłę z portfolio Syngenta

Kiła kapusty to choroba, której poświęcono część szkolenia internetowego zorganizowanego przez Syngenta Polska pt. Kiła, Wciornastek, Xanthomonas – dobór odmian kluczem do sukcesu?. W zwalczaniu czy też ograniczeniu wystąpienia tech choroby plantatorzy mają obecnie kilka cennych rozwiązań.

Profilaktyka i zwalczanie

Jak informował Piotr Borczyński z KPODR w Minikowie, oddział Zarzeczewo, rozwojowi kiły kapusty sprzyja gleba o pH poniżej 6 oraz jej wysoka wilgotność i temperatura (optymalna to 22-25oC). W Polsce występuje na wszystkich rodzajach gleb, a w szczególności na glebach lekkich, piaszczystych. Zagrożone wystąpieniem tej choroby są również gleby torfowe, gdzie często występują liczne chwasty kapustowate, które są także roślinami żywicielskimi dla tego patogena.

Chcąc przeciwdziałać wystąpieniu tego patogena konieczne jest zastosowanie kilku metod ochrony. Jednym podstawowych wymagań jest wprowadzenie 4-5-letniego zmianowania, jednak to z uwagi na brak wystarczającej liczby gleb w gospodarstwach warzywniczych jest to trudne do zrealizowania. Bardzo ważne jest wapnowanie gleb kwaśnych poniżej 6,0, podając wapno tlenkowe lub wodorotlenkowe w ilości 2–4 t/ha. Nawożenie wapnem powinno zapewnić w glebie wysoki poziom węglanów, co powoduje ograniczenie występowania kiły kapusty. Ważną role odgrywa również nawożenie kapusty saletrą wapniową, która w nawożeniu pogłównym zapewnia dobre dostarczenie wapnia w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego, co utrudnia jego infekcję przez patogena kiły kapusty.

Ważne jest również usuwanie z pola porażonych korzeni roślin przed ich zmacerowaniem, uprawa przedplonów, naturalnie przyspieszających zanikanie zarodników przetrwalnikowych. Dobrze sprawdzają się zabiegi profilaktyczne polegające na odkażaniu gleby w miejscach produkcji rozsady. Ważną rolę odgrywa również upraw odmian odpornych na kiłę kapusty. Liderem w hodowli takich odmian jest bez wątpienia firma Syngenta.

W zwalczaniu kiły kapusty dobrze sprawdza się również nawóz Perlka, która redukuje liczebność w glebie wielu patogenów takich jak kiła kapusty, ale również verticilium, rizoktonia, pytium, phytophtora czy scerotinia. Aby nawóz ten przyniósł zamierzony efekty w uprawie kapusty powinien być wysiany w dawce około 1 t/ha około 3 tygodnie przed założeniem uprawy. Nawóz powinien być dobrze wymieszany, a gleba powinna być wilgotna. Dobre efekty w ograniczeniu kiły kapusty uzyskuje się po zastosowaniu produktu Ernia, który pozwala na dobre odbudowanie systemu korzeniowego. Decydując się na dwa wspomniane wcześniej produkty trzeba się liczyć, że wraz z pojawieniem się na plantacji dużej ilości wód opadowych, często spływających z sąsiednich, zainfekowanych pól problem z tą chorobą znów może się pojawić – konkludował P. Borczyński.

Odmiany odporne na kiłę kapusty

Zygmunt Siekacz z firmy Syngenta przedstawił warte uwagi nowości odmianowe, które są odporne na kiłę kapusty. Pierwszą z nich jest Kilaprince F1 – odmiana do wczesnej produkcji przemysłowej, do kiszenia i na surówki. Główki duże o masie około 5–6 kg. Nadaje się do zbioru już w lipcu (90-95 dni okres wegetacji), ma duży wigor i wysoką zdrowotność.

kilaplon
Jak nazwa wskazuje, przy uprawie kapusty Kilaplon, plony są gwarantowane

Kolejną odporną, podstawową odmianą do produkcji przemysłowej na zbór jesienny jest Kilaplon F1. Odmiana ta daje potencjalny plon rzędy nawet 150 t/ha, ma silny system korzeniowy, wspierających jej uprawę nie tylko w radzeniu sobie z kiłą kapusty, ale również w suchych latach.

kilastor
Odmiana Kilastor F1 firmy Syngenta

Kilastor F1 to odmiana o dużej ilości zielonych liści, bardzo dobra do przechowywania nawet do końca czerwca. Odmiana doskonała do sprzedaży na świeżym rynku oraz na przetwórstwo po przechowywaniu. Jej okres wegetacji to 140-145 dni, a masa główek, w zależności od gęstości nasadzenia zawiera się w przedziale 3,5 do 6 kg. Odmiana ta wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością i wyrównanymi główkami. Ma również atrakcyjny zielony kolor liści – podsumowywał Z. Siekacz.

Cordoba F1 to pierwsza w ofercie firmy Syngenta, odmiana kapusty włoskiej o odporności na kiłę kapusty i tolerancyjnej na bielik krzyżowych i Mycosphaerella. Odmiana ta ma długi okres wegetacji (130-140 dni), jej główki osiągają masę 1,5–2,5 kg. Jet ceniona również za mocny system korzeniowych i bardzo dobry wigor. Waga główek powoduje, że odmiana ta sprawdza się w sprzedaży marketowej.