Kiła kapusty – również problemem w uprawie rzepaku

System korzeniowy z typowym porażeniem powodowanym przez kiłę kapusty


Okazuje się, że kiła kapusty borykają się nie tylko producenci warzyw, ale od kilku lat choroba ta w staje się coraz poważniejszym problemem również w uprawie rzepaku ozimego o czym informował Wojciech Pusz z UP we Wrocławiu. Pierwszy raz chorobę tą na plantacjach rzepaku w Polsce odnotowano około 10 lat temu na północy kraju. Przyczyną jej rozprzestrzeniania się jest przede wszystkim rosnący areał zasiewów rzepaku ozimego i niezachowywanie właściwego płodozmianu. Szacuje się, że obecnie tą chorobą zagrożone jest kilkadziesiąt tysięcy hektarów upraw rzepaku ozimego.

Jak informował Wojciech Pusza z UP we Wrocłąwiu sprawca kiły kapusty jest organizmem grzybopodobnym

Jak informował W. Pusza sprawca kiły kapusty jest organizmem grzybopodobnym, zbliżony w pewnym momencie swoje rozwoju do pierwotniaków. Rozwojowi tej choroby sprzyjają m.in. lata z podtopieniami, sprzyjające się rozprzestrzenianiu się tego patogena na wolne od niego stanowiska. Uważa się, że szczepy tego patogenu mogą przetrwać w glebie od 8 do nawet 30 lat. Rozwojowi choroby sprzyja niski odczyn gleby, wydzieliny korzeniowe roślin kapustnych, w tym chwastów, długa, ciepła i wilgotna jesień z czym mamy do czynienia od kilku sezonów. Rozprzestrzenianiu się kiły kapusty sprzyjają również lokalne podtopienia i powodzie, przejazdy maszyn, narzędzi i samochodów, na to nakładają się usługi rolnicze wykonywane nie mytym sprzętem. Choroba ta nie rozprzestrzenia się z materiałem siewnym, ale jej rozwojowi sprzyjają zmiany warunków klimatycznych.
Kiła kapusty pozwala ograniczyć stosowanie tiofanatu metylu znajdujący się w preparacie Topsim M 500 SC. Dzięki temu, e produkt ten działa zapobiegawczo, leczniczo i interwencyjnie pozwala zwalczać ten organizm niezależnie od terminu zastosowania. Produkt ten również nie powoduje powstawania odporności, z czym niestety są problemy przy stosowania nowych, bardzo specjalistycznych produktów.

Plantacja kalafiorów porażona przez kiłę kapusty

W walce z tą chorobą bardzo pomocny będzie fungicydu Topsin M 500 SC, który 10 października 2017 roku otrezymał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie w celu ograniczenia występowania kiły w rzepaku ozimym. Dzięki temu jest obecnie jedynym fungicydem z taką rejestracją. Zabieg należy wykonać zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów, w fazie 4–6 liści rzepaku. Całkowite zwalczenie kiły kapusty jest bardzo trudne, ponieważ pierwotniak odpowiedzialny za jej rozwój wykazuje bardzo duże zróżnicowanie genetyczne. Niemniej jednak już znaczne ograniczenie rozwoju choroby jest sukcesem. Wykorzystanie interwencyjne lub zapobiegawcze fungicydu Topsin M 500 SC może w wielu przypadkach zapobiec konieczności przesiania plantacji. Warto również wspomnieć, że oprócz zastosowania jesiennego fungicyd Topsin M 500 SC można w rzepaku aplikować od początku wydłużania pędu do widocznego 3 międzywęźla (fazy BBCH 30–33), czyli we wczesnowiosennym zabiegu przeciwko czerni krzyżowych, suchej zgniliźnie kapustnych i szarej pleśni.

Podstawowe możliwości zapobiegania kile kapusty to:
– zmianowanie, usuwanie chwastów z rodziny kapustowatych
– uprawa odmian tolerancyjnych
– wapnowanie zainfekowanego pola
– zastosowanie tiofanatu metylu do zabiegów jesiennych oraz wiosennych,
– biostymulatory wpływają na ograniczenie następstw tej choroby, niektóre z biostymulatorów ograniczają zarodnikowanie tego patogenu