Ochrona marchwi przed chorobami najlepiej gdy jest prowadzona w sposób zapobiegawczy – dzięki temu nie dochodzi do uszkadzania naci, a to pozwala na stały przyrost plonu. Doświadczenia prowadzone na stacji doświadczalnej firmy Bayer w Belgii (czytaj również), wskazują, że zasadne jest prowadzenie ochrony marchwi z wykorzystaniem zarówno typowych herbicydów, jak również środków biologicznych. Z kolei w odniesieniu do warzyw kapustnych sprawdzano możliwości zwalczania groźnego szkodnika tej grupy warzyw jakim jest mączlik.

Ochrona marchwi

W doświadczeniu na marchwi porównywano kilka programów ochrony naci przed mączniakiem prawdziwym i alternariozą. Do infekcji powodowanych przez mączniaka prawdziwego dochodzi zazwyczaj pod koniec lata, porażona nać jest później podatna na porażenia Alternaria dauci. Dlatego tak ważna jest dobra ochrona marchwi prowadzona  zapobiegawczo. W prowadzonym doświadczeniu najlepiej pod tym względem wypadł program oparty na zabiegach takimi preparatami jak Luna Experience, Rudis z adiuwantem Trend i Serenade ASO stosowanym łącznie z adiuwantem Trend (0,05%). Bardzo dobry efekt w ochronie marchwi dały też programy oparte na stosowaniu Serenade ASO na początku sezonu, następnie Nativo i Rudis oraz ponownie Serenade ASO na zakończenie programu ochrony – skuteczność takiego programu wynosiła 100%, podczas gdy w kontroli blisko 50% liści opanowane było przez mączniaka prawdziwego. Doświadczenie to najlepiej pokazuje, że włączenie do chemicznych programów ochrony preparatów biologicznych może dać bardzo dobry efekt. Przy okazji obniżamy ryzyko powstawania odporności oraz poziomy pozostałości w finalnych produktach – podkreślał M. Korzeniowski.

 

Kapusta brukselska ma duże znaczenie w strukturze upraw warzyw w Belgii, gdzie powierzchnia jej uprawy szacowana jest na około 3500 ha. Wśród szkodników, najgroźniejsze są mszyce (mszyca kapuściana i brzoskwiniowa) oraz mączlik. Jak informował Frederik De Witte problem mszyc rozpoczął się gdy we Francji wycofano ze stosowania preparaty oparte na imidachloprydzie i chloropiryfosie. To spowodowało duże nasilenie szkodnika i jego migrację na teren Belgii. W prowadzonym doświadczeniu na kapuście brukselskiej oceniano programy ochrony oparte na Movento i dwóch nowych środków będących jeszcze w badaniach. Mączlik był tu sztucznie introdukowany na początku września przez rozłożenie liści z larwami. Podczas naszej wizyty 30 września, na roślinach były widoczne już dorosłe osobniki mączlika i świeże jaja złożone na liściach. Bardzo dobre efekt w zwalczaniu mączlika uzyskuje się przez stosowanie Movento (0,75 l/ha) z adiuwantem Trend (0,05%) – w praktyce dwa zabiegi wykonane z 4-dniowym odstępem pozwalają wyeliminować w uprawie kapusty zarówno problem mszyc jak też mączlika. Dodatek adiuwantu sprawia że ciecz lepiej zatrzymywana jest na roślinach, a przez to preparat może być lepiej pobrany co wpływa na efektywność zabiegu.

Mączlik to jeden z groźniejszych szkodników kapustnych
Mączlik to jeden z groźniejszych szkodników kapustnych