Konferencja Kalafiorowo-Brokułowa na Zamojszczyźnie, cz. I

Audytorium wypełnione po brzegi


19 lutego w Tyszowcach na Lubelszczyźnie odbyło się ważne spotkanie. Była to Konferencja Kalafiorowo-Brokułowa pt. „Mocni – Niezawodni – Kompletni”. To już piąta edycja tego wydarzenia. Tym razem przyciągnęła ona ponad 200 plantatorów tych warzyw. Głównym organizatorem wydarzenia była firma Syngenta. Obecni byli tu także przedstawiciele firm produkujących rozsadę – Grupy Mularski i GPR Krasoń, a także Tradecorp.

Otwarcia konferencji dokonali wspólnie przedstawiciele wszystkich firm zaangażowanych w jej organizację

Światowe trendy w uprawie kalafiora

W minionym sezonie w przypadku tego warzywa odnotowano duże problemy ze zdrowotnością w całej Europie. Silna była zwłaszcza presja bakterioz. Pomimo tego zauważalny jest wzrost areału uprawy kalafiora. Nadprodukcję odnotowano w Belgii. W Niemczech regionalizacja upraw spowodowała z kolei spadek pozyskiwanego plonu. Silnie w tym względzie rozwija się jednak produkcja we Wschodniej Europie. Dla polskich plantatorów kalafiorów zagrożeniem może być utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nakładanie opłat za korzystanie z wody do podlewania plantacji ograniczy rentowność gospodarstw i konkurencyjność polskich kalafiorów na europejskim rynku.

Rafał Żmuda przedstawił niezawodne kalafiory od Syngenty

Jak podkreślał Rafał Żmuda, przez odpowiedni dobór odmian kalafiorów, można zaplanować ich produkcję w zasadzie o czerwca do końca października. Dlatego nasze kalafiory są kompletne – mówił prelegent, podkreślając przy tym zalety odmian letnich czyli Guideline F1, Lecanu F1 i tegoroczna nowość Almagro F1. Ta ostatnia okazuje się być szczególnie tolerancyjna wobec niestabilnych warunków pogodowych jakie panują latem i utrzymuje wysoką jakość róż. Uprawiając te trzy odmiany i sadząc je nawet w jednym terminie, można uzyskać plon w okresie całego lata i początku jesieni. Typowo jesienne są z kolei znane odmiany określane jako trójka twardzieli: Gohan F1, Cabral F1 i David F1. To najbardziej poukładana trójka do zbioru jesienią począwszy od przełomu sierpnia i września aż do końca października – mówił R. Żmuda. Wszystkie te odmiany okazują się być niezawodne w plonowaniu, co pozwala na dobrze zaplanowana kampanię zbiorcza w okresie jesieni i regularne dostawy surowca do zakładów przetwórczych (więcej o odmianach w osobnym artykule).

Z paprykowym akcentem

Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta opowiedział o sytuacji na rynku kalafiorów

Konferencja Kalafiorowo-Brokułowa posłużyła do poruszenia zagadnień związanych z uprawą tych właśnie gatunków warzyw, tak popularnych we wschodniej Lubelszczyźnie. Warto przyznać jednak, że w kraju coraz szybciej rozwija się również produkcja papryki w gruncie. Mówił o niej Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta. Za odmianę godną uwagi wskazał Crusader F1. Jest to kreacja wczesna, dająca wysoki plon. Wykształca ona owoce w typie blok, o bardzo grubej ściance. Ich masa średnio to ok. 220g. Rośliny są kompaktowe i dzięki temu możliwa jest jej odmiana bez podpór. Zaletą jest szybka regeneracja po okresie wiosennych chłodów.

Rozsada warzyw z Grupy Mularski

Marcin Portka z Grupy Mularski mówił o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych do produkcji rozsady

Ofertę rozsady z Grupy Mularski przedstawił Marcin Portka. Firma ta produkuje rozsadę warzyw polowych od trzech lat. W 2017 roku z tej firmy do plantatorów trafiło blisko 150 mln sztuk młodych roślin. Produkcja w Grupie Mularski odbywa się w oparciu o bardzo nowoczesne rozwiązania, takie jak np. pneumatyczne siewniki o bardzo wysokich wydajnościach, sięgających nawet 14 mln szt./jedną zmianę. Po wysiewie rozsada trafia do kiełkownika, gdzie wyrównaniu podlegają wschody. Kolejny etap to czas jaki młode rosliny spędzają na szklarni a potem na hartowniku, jednym z najnowocześniejszych na świecie. Identyfikacji poszczególnych partii rozsady sprzyja oklejenie tac naklejkami z QR code. Zeskanowanie oznaczenia smartfonem, dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji, pozwala na uzyskanie pełnej informacji o roślinach. W ofercie jest bardzo wiele gatunków warzyw, w tym kapustne, seler, cebula, pomidor.

Rozsada warzyw z GPR Krasoń

Agnieszka Wojdyła z GPR Krasoń wyliczyła czynniki warunkujące jakość rozsady

Ofertę tego podmiotu przedstawiła jego reprezentantka Agnieszka Wojdyła. Zwróciła ona uwagę na 3 czynniki, które mają duży wpływ na jakość rozsady. Pierwszym z nich jest światło. W szklarniach GPR Krasoń przykłada się do optymalnego naświetlenia roslin dużą wagę. Szkło jest bardzo dobrej jakości, a dzienne światło uzupełniane jest oświetleniem sztucznym, regulowanym w zakresie 50-100%. Jednak zapewnienie odpowiedniego naświetlenia rozsadzie konieczne jest także już po dostarczeniu jej do plantatora, zwłaszcza w sytuacji, gdy jej szybkie wysadzenie nie jest możliwe. Drugim ważnym czynnikiem jest woda. Musi ona zostać podana w odpowiedniej ilości, na czas i o odpowiedniej temperaturze. Woda w GPR Krasoń wzbogacana jest dodatkowo o pożywkę. Trzecim czynnikiem jest temperatura. W GPR Krasoń 11 ha szklarni podzielonych jest na 25 stref klimatycznych. To umożliwia precyzyjne dostosowanie warunków temperaturowych do wymogów poszczególnego gatunku.

Miły akcent na koniec – podziękowania dla plantatorów współpracujących z organizatorami konferencji