Organizatorzy Kujawskiej konferencji cebulowej


Dużym zainteresowaniem cieszyła się odbywająca się 15 lutego w Cieślinie k. Inowrocławia kujawska konferencja cebulowa. Jej organizatorami były Hurtownia Ogrodnicza Flortom i Monsanto Polska – Seminis oraz Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie. Obecni byli także przedstawiciele firm Bayer, Yara Poland i Arysta.

Ochrona cebuli w Polsce i w Holandii

Piotr Borczyński z ODR w Minikowie

O zagadnieniu tym mówił Piotr Borczyński z ODR w Minikowie. Dotyczyło ono zwalczania chwastów, chorób i szkodników. Prelegent w swym wystąpieniu porównywał metody ochrony upraw w Holandii z tymi, które stosowane są w Polsce. Bardzo ważny jest początek. Uniknięcie zachwaszczenia w początkowym okresie może przełożyć się na odpowiednio wysokie plony. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie preparatu Stomp w dawkach dzielonych. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki. Herbicyd doglebowy nie będzie odpowiednio działał, jeżeli gleba będzie wyschnięta – mówił Piotr Borczyński. W dalszej części swego wystąpienia porównywał sposoby ochrony cebuli w Polsce i w Holandii zwracając przy tym uwagę na elementy, które po ewentualnych modyfikacjach (nieco inne formulacje preparatów, inne rejestracje) warto by przenieść na polski grunt.

Problemy w uprawie cebuli w 2016

Radosław Grabowski przytoczył dane dotyczące europejskiej produkcji cebuli

Informację o wyzwaniach przed którymi stanęli w uprawie cebuli na Kujawach plantatorzy w 2016 roku przekazał Radosław Grabowski z firmy Seminis. Odmiany typu hiszpańskiego są podatne na Stemphylium. Musimy o tym pamiętać i odpowiednio wcześniej rozpocząć ochronę. Są jednak mniej, niż odmiany w typie Rijnsburger, podatne na fuzariozę. Wszystkie odmiany w naszej ofercie są odporne na Fusarium i różowienie korzeni – mówił prelegent. Ogólnie produkcja cebuli w Europie była w 2016 roku o ponad 10% większa niż w poprzednim, a w Polsce różnica wyniosła 15%. Zwyżka ta stała się udziałem głównie odmian typu hiszpańskiego. Na szczęście rośnie też konsumpcja cebuli. Coraz chętniej kupowane są zwłaszcza odmiany cebuli czerwonej. W Niemczech preferowane są odmiany świeżo rynkowe, choć z Polski pewne ilości cebuli czerwonej eksportuje się do Wielkiej Brytanii.

Dobra ochrona cebuli

Katarzyna Gładka z firmy Bayer

Katarzyna Gładka z firmy Bayer omówiła wyniki testów przeprowadzonych w stacji badawczej należącej do firmy Bayer. W przypadku uprawy cebuli testowane były takie preparaty jak Infinito 687,5 SC i Fandango 200 EC. Drugi z nich właśnie otrzymał rozszerzenie rejestracji i można nim w obecnym sezonie zwalczać Stemphylium. Ostatni termin, gdy można wykonać zabieg tym preparatem przypada na koniec lipca, gdyż pobudza on cebulę do wzrostu. Także nowy produkt Emulpar’ 940 EC można stosować w uprawie warzyw i owoców. Ma on działanie mechaniczne wobec szkodników żerujących na roślinach, w tym wciornastków. Unieruchamia je powodując ich śmierć. Nie blokuje jednak aparatów szparkowych rośliny, co mogłoby stać się przyczyną wystąpienia stresu.

Wojciech Binek z firmy Arysta

O ochronie warzyw mówił także Wojciech Binek z firmy Arysta. Swe wystąpienie zaczął od omówienia działania fungicydów. Jednym z nich jest Gwarant 500 SC. Służy do zwalczania mączniaka, dawka to 2 l/ha, a karencja wynosi 14 dni. Fantic M WP to z kolei dwuskładnikowy fungicyd (zawiera benalaksyl-M  z grupy fenyloamidów i
mankozeb związek z grupy ditiokarbaminianów), który posiada rejestrację do zwalczania mączniaka rzekomego w uprawie cebuli. Działa systemicznie i kontaktowo, wykazując wysoką skuteczność działania w różnych fazach rozwojowych choroby: przed infekcją, w czasie i bezpośrednio po infekcji oraz od fazy opanowania tkanek i wystąpienia pierwszych objawów choroby

Właściwe żywienie cebuli

Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland

Zagadnienie to poruszył Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland. Aby poprawić efektywność nawożenia należy uregulować odczyn pH gleby, ustalić zapotrzebowanie w oparciu o wyniki analizy gleby, zakupić dobrej jakości, wysoce rozpuszczalne w wodzie nawozy i podać je w odpowiednich terminach. W szczególnych okresach warto także podawać nawozy dolistne. Interesującym rozwiązaniem, gwarantującym zwyżkę plonu o co najmniej kilkanaście ton na ha i bardziej okazały kalibraż jest inwestycja w system fertygacyjny. Zdaniem prelegenta może ona być opłacalna pod warunkiem uzyskania ceny minimum 25-30 gr/kg cebuli.

Na konferencji odbyło się wiele owocnych kuluarowych rozmów

W kuluarach podczas przerw i już po zakończeniu części merytorycznej toczyło się wiele dyskusji plantatorów z ekspertami i przedstawicielami zakładów przetwórczych. Jednym z uczestników spotkania był na przykład Jakub Sobecki (na zdjęciu powyżej, z lewej) z firmy On-Zin. Warto było zostać do końca wydarzenia. Dla uczestników przewidziane były bowiem upominki. Ich wręczenie było ostatnim akcentem konferencji.