Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Syngenta 4 lutego w Warszawie, dokonano podsumowania roku 2014, który w przypadku większości środków ochrony roślin związany był ze wzrostem sprzedaży. Mówiono również o nowych produktach jakie będą dostępne na rynku w 2015 roku.

 

Po raz ostatni w tego typu spotkaniu uczestniczył Michał Ciszak, dotychczasowy prezes zarządu firmy Syngenta, który z końcem lutego opuszcza spółkę. Jego funkcję będzie pełnił Marek Łuczak, dotychczas dyrektor sprzedaży na Polskę wschodnią. Z firmą Syngenta związany jest od 27 lat.

Marek Łuczak z początkiem marca przejmie funkcję prezesa zarządu Syngenta
Marek Łuczak z początkiem marca przejmie funkcję prezesa zarządu Syngenta

Jak podkreślał Marek Łuczak rok 2014 był przełomowy dla Syngenta, ale zarazem trudny dla rolników ze względu na zawirowania pogodowe i ekonomiczne. Kilka nowych produktów jakie zostało wprowadzone zostało na rynek i pozwoliło uzyskać rekordową sprzedaż. Według niezależnych badań prowadzonych przez Kleffmann Syngenta w 2014 roku osiągnęła 18% udział w sprzedaży środków ochrony roślin, podobnie jak inna firma o podobnym profilu działalności. Dlatego jest to dla nas rok przełomowy, gdyż udało nam się osiągnąć to do czego dążyliśmy przez kilka ostatnich lat – podkreślał Marek Łuczak. W przypadku upraw polowych zbóż, kukurydzy i rzepaku w 2014 roku Syngenta osiągnęła poziom lidera z 20 % udziałem w sprzedaży środków ochrony roślin. W zbożach udział środków ochrony roślin wzrósł o 2% osiągając 19% wśród wszystkich dostawców. Pod względem dostaw fungicydów dla rzepaku produkty Syngenty stanowiły 25% udział w rynku, z 3% wzrostem w odniesieniu do ubiegłego roku. Syngenta pozostaje natomiast niekwestionowanym liderem rynku jako dostawca środków do ochrony kukurydzy (34% udział w rynku). W przypadku warzyw dynamika wzrostu udziału produktów jest bardzo różna i uzależniona od poszczególnych gatunków. Tu utrudnieniem jest duża różnorodność gatunkowa i trudności związane z rejestracją poszczególnych produktów. W tym zakresie pewnym ułatwieniem jest rejestracja niektórych ś.o.r w ramach zastosowań małoobszarowych. Takim przykładem jest fungicyd Scorpion 325 SC, zarejestrowany do ochrony wielu gatunków warzyw oraz truskawek.

Nowe produkty wprowadzane na rynek w 2015 roku to m.in. Axial 50 EC, nowoczesny herbicyd przeznaczony do stosowania we wszystkich zbożach kłosowych, w którym substancja aktywna (pinoksaden) została połączona z bardzo skutecznym adiuwantem. Zupełną nowością jest z kolei Symetra 325 SC – nowy fungicyd do ochrony rzepaku w okresie okołokwitnieniowym. Zawiera on dwie substancje aktywne izopirazam i azoksystrobinę, co zapewnia z jednej strony bardzo długotrwały okres działania i wysoką skuteczność dzięki systemicznemu działaniu azoksystrobiny. W doświadczeniach prowadzonych w 2014 stwierdzono wyraźny wpływ stosowania Symetry 325 SC na wielkość plonu rzepaku, który był wyższy o 3-4 dt/ha w porównaniu do poletek chronionych programem porównawczym. Quilt Xcel 263,8 SE to z kolei nowy fungicyd do ochrony kukurydzy, oparty na dwóch substancjach aktywnych (azoksystrobina i propikonazol). Nowością jest też Carial Star 500 SC fungicyd do ochrony ziemniaków, cechujący się równoczesnym skutecznym działaniem w zwalczaniu zarówno zarazy ziemniaka jak również alternariozy.

 Dorota Mazurek informowała o dodatkowych działaniach Syngenta i nowych program skierowanych do rolników
Dorota Mazurek informowała o dodatkowych działaniach Syngenta i nowych program skierowanych do rolników

Dorota Mazurek dyrektor marketingu Syngenta przedstawiła informacje o innowacyjnych rozwiązaniach Syngenta dla rolników. Jednym z takich projektów jest zapoczątkowany w ubiegłym roku, a rozwijany w 2015 projekt Stop omacnicy. Tak naprawdę funkcjonuje on od 20019 roku, i polega na odławianiu motyli omacnicy prosowianki na postawie czego można optymalnie wyznaczyć termin zabiegu przeciwko temu szkodnikowi. Rozwijany będzie nadal projekt akademii jęczmienia hybrydowego, w którym do tej pory 250 członków. W ich gronie w 2014 roku 40 uczestników mogło pochwalić plonem przewyższającym 10 t/ha. Również w 2014 w wielu krajach europejskich zapoczątkowany został program Fruit Quality Contract – w Polsce wprowadzany w odniesieniu do jabłek. Jego celem jest świadome sterowanie zabiegami ochrony, tak by je odpowiednie rozłożyć w czasie i ograniczyć poziom pozostałości w finalnych produktach – mówiła Dorota Mazurek.

Przedstawiciele firmy Syngenta biorący udział w konferencji prasowej
Przedstawiciele firmy Syngenta biorący udział w konferencji prasowej