22 października w miejscowości Klementowice k. Kurowa na Lubelszczyźnie w gospodarstwie państwa Turek, odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Syngenta Polska, na którym zaproszeni goście mogli bliżej zapoznać się z charakterystyką odmian brokułów uprawianych dla przemysłu przetwórczego.

W spotkaniu wzięli udział producenci brokułów oraz przedstawiciele zakładów przetwórczych, firm skupowych i dystrybucji. W gospodarstwie głównymi odmianami uprawianymi w tym sezonie są Batory oraz Monrello.

Odmiana ma coraz większe znaczenie

Jak informuje Zbigniew Chuchnowski z Syngenta, rejon Lublina to jedno z ważniejszych zagłębi produkcji brokułu i kalafiora dla przemysłu mroźniczego. Brokuły w tym rejonie uprawiane są głównie na produkcję jesienną, ale od kilku lat rośnie też produkcja wiosenno-letnia. Ostatnie lata nie są sprzyjające dla szczególnie dla uprawy brokułów z powodu skrajnie różnych warunków panujących w czasie ich wzrostu na polu. Producenci poszukują odmian, które spełnią ich oczekiwania i dadzą bezpieczeństwo produkcji. Nadal bardzo ważnym i kluczowym aspektem produkcji jest plon handlowy uzyskiwany przez rolnika. Obecny sezon nie należał do najłatwiejszych. Długie okresy niedoboru wody oraz bardzo wysokie temperatury wpływały negatywnie na jakość róż brokułów co bezpośrednio wpływało na plon handlowy oraz na jakość różyczki dostarczanej do zakładów.

Dobrej jakości brokuły budziły uznanie obecnych na spotkaniu gości

Jakość różyczki

Jakub Kudach zachęcał do uprawy odmiany Batory

Batory to odmiana, która wg pana Grzegorza Turka, który był gospodarzem spotkania, charakteryzuje się dobrą jakością, zarówno całych róż jak również wysokiego uzysku drobnej różyczki co przyspiesza przygotowanie towaru w gospodarstwie, a powszechnie wiadomo, że praca ludzka jest coraz droższa i coraz trudniej dostępna. Monrello natomiast doskonale sprawdza się w okresach wyższych temperatur i warunków stresowych szczególnie na początku kampanii zbiorczej. Przede wszystkim daje róże dobrej jakości, a uzyskiwana jakość różyczki porównywalna jest z jakością uzyskiwaną w październiku co pozwala zmniejszyć ryzyko produkcji i utrzymać wysoką jakość dostarczanego surowca przez cały sezon.

Przedstawiciel Syngenta Jakub Kudach podczas prezentacji zwracał uwagę na kluczowe cechy odmian dobre zaplanowanie i prawidłowy dobór odmian do produkcji. Jako podstawową odmianę do produkcji wskazał odmianę Batory ze względu na bardzo dobrą jakość i wysoki uzysk drobnej i zwartej różyczki również w warunkach stresowy jakie panowały również w tym roku. Najlepszym okresem dla tej odmiany jest uprawa na zbiór od połowy września do końca kampanii produkcyjnej. Natomiast na początek września zalecał wykorzystanie odmiany Monrello ze względu na wysoką tolerancję na wysokie temperatury i deficyt wody w glebie. Jest to odmiana, która nie deformuje róży i nie przerasta listkami w wysokich temperaturach. Charakterystyczna dla tej odmiany budowa róży powoduje, że przy optymalnym terminie uprawy uzysk różyczki jest bardzo wysoki w stosunku do innych odmian, a sama róża jak i różyczka – twarda i zwarta.

Odmianą, która sprawdziła się w tym sezonie jest Monrello