Szara pleśń i zgnilizna twardzikowa – nowe mozliwości zwalczania

Zbyt późno wykonany zabieg nawet dobrym środkiem ochrony nie jest w stanie już uchronić roślin przed Sclerotinia sclerotiorum

Od kwietnia tego roku preparat Luna Sensation 500 SC uzyskał rozszerzenie rejestracji. Obecnie można nim zwalczać także szarą pleśń i zgniliznę twardzikową w uprawie sałaty pod osłonami i w gruncie, a także fasoli szparagowej i grochu zwyczajnego.

Zgnilizna twardzikowa i szara pleśń

Obie choroby powszechnie atakują wiele gatunków roślin. Pierwsza z nich występuje aż na około 400 różnych gatunkach w trakcie wzrostu, ale i w okresie przechowywania. Zazwyczaj liście i łodygi, ale także i inne części roślin porażone zgnilizną twardzikową przybierają brunatną barwę, obumierają i gniją. We wnętrzu zainfekowanych roślin, a w okresach wysokiej wilgotności też na zewnątrz zaobserwować można biały nalot. Zawiera on sklerocja. W pierwszej fazie są szare, później przybierają czarną barwę. Mają nieregularny kształt, zazwyczaj o średnicy wynoszącej nie więcej niż kilka milimetrów. Choroba w skrajnych warunkach może przetrwać w glebie nawet 10 lat i odpowiadać za stratę nawet 60% plonu.

Szara pleśń to także jedna z najbardziej powszechnie występujących chorób grzybowych. Objawem jej występowania jest pylący nalot. Choroba atakuje w różnych fazach rozwoju. Na siewkach objawy są nieco inne – najczęściej łodygi przybierają brunatny kolor. Taką też barwę mają porażone pąki kwiatowe, które obumierają, więc nie wiążą owoców. Same owoce porażone patogenem gniją, więc nie przedstawiają wartości handlowej. Zainfekowane miejsca pokrywa szary nalotem, a w nim spostrzec można czarne, w kształcie okrągłe i dość twarde owocniki grzyba. Idealna temperatura dla rozwoju patogenu to 15-24°C. Ważna jest też  wysoka wilgotność powietrza, przekraczająca 90%. Obecnie panujące warunki można więc określić jako sprzyjające rozwojowi szarej pleśni. Jeśli sprawdzą się długoterminowe prognozy pogody – regularne opady deszczu, ale wzrost temperatury do poziomu 16-20°C, warunki dla rozwoju szarej pleśni na plantacjach będą zbliżone do optymalnych.

Ochrona warzyw

Sałata traktowana Luna Sensationa była najlepiej ochroniona przed zgnilizną twardzikową

Luna Sensation 500 SC to fungicyd w formie stężone zawiesiny do rozcieńczania wodą. Działa kontaktowo, systemicznie i mezostemicznie. Swą wysoką skuteczność zawdzięcza zawartości dwóch substancji aktywnych. Luna Sensation 500 SC ma w składzie fluopyram (związek z grupy karboksyamidów) oraz trifloksystrobinę (związek z grupy strobiluryn). Choć taka kompozycja w zasadzie wyklucza wytworzenie odporności przez patogeny, to na wszelki wypadek preparat ten należy stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie. Zarówno w sałacie jak i fasoli czy grochu należy stosować dawkę środka Luna Sensation 500 SC wynoszącą 0,6-0,8 l/ha. Jednak w pierwszym przypadku zgodnie z etykietą produkty właściwa ilość wody w cieczy roboczej to 300-1000 l/ha. Do ochrony fasoli szparagowej i grochu zwyczajnego zużywa się jej mniej. Wystarcza 200-800 l/ha. Należy podczas zabiegów stosować opryskiwanie drobnokropliste. W odniesieniu do sałaty okres karencji wynosi 7 dni, w przypadku grochu i fasoli szparagowej – 14 dni.