<strong>Ze względu na trudne warunki pogodowe (susza) jakie panowały po siewach cebuli w gospodarstwie Tomasza i Adama Cichych położonym w Bieglowie (woj. świętokrzyskie), w tym sezonie nie zastosowano herbicydów posiewanych. Pomimo tego udało się utrzymać plantację wolną od chwastów. Jest o zasługa m.in. wsparcia ze strony Władysława Tokarczyka z firmy Syngenta, udzielanego w ramach projektu Onion Leader.</strong>

<!–more–>