Stanisław Adamiak pełniący obecnie funkcję prezesa KSPOiW


Tradycją Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (KSPiW) są corocznie organizowane konferencje, które są nie tylko okazją do spotkania się członków tej organizacji ale też pogłębienia wiedzy na temat rynku mrożonych owoców i warzyw. Takie spotkanie odbyło się 15 maja w Jachrance.


Wiosenną konferencję Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (KSPOiW) rozpoczął Stanisław Adamiak. Poinformował na wstępie o wynikach walnego zgromadzenia członków, podczas którego wybrano nowy skład zarządu: Stanisław Adamiak objął funkcję prezesa zarządu, Jan Danilczuk i Andrzej Gajowniczek zostali wybrani jako wiceprezesi, skarbnikiem został Michał Zajdowski a Tomasz Karbowniczek członkiem zarządu.

Analizy rynkowej dokonała jak zawsze dr Bożena Nosecka z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ – PIB. W

dr Bożena Nosecka z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ – PIB
dr Bożena Nosecka z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ – PIB

strukturze przetworzonych warzyw największy udział mają mrożone warzywa (38% w 2014 roku), kolejne miejsce zajmują marynaty (33%), na wysokim 20% poziomie utrzymują się przeciery i ketchupy pomidorowe. Pod względem wartości eksportu mrożone warzywa i owoce stanowią łącznie blisko 26%.

Rok 2014 był związany z wysokimi zbiorami warzyw ( w sumie 4639 tys. ton), co oznaczało wysoką bazą surowcową dla przetwórstwa. Pomimo wzrostu produkcji mrożonych warzyw, nastąpił znaczący spadek eksportu (z 424 tys. ton w sezonie 2013/14 do 380 tys. ton w sezonie 2014/15), co związane jest ze spadkiem eksportu do Rosji. To związane było ze spadkiem cen mrożonych warzyw i zapasami jakie ciągle jeszcze zalegają w chłodniach. Pod względem wartościowym eksport warzyw do Rosji obniżył się 10-krotnie, podczas gdy nastąpił wzrost eksportu do Białorusi. Również ceny płacone producentom były w ubiegłym roku stosunkowo niskie. Przykładowo za fasolę szparagową zielona płacono producentom średnio 0,78 zł/kg, za cebulę obieraną – 0,7 zł/kg, za marchew – 0,3 zł/kg, za kalafiory różyczkowane – 1,1 zł /kg, za brokuły różyczkowane – 1,5 zł/kg. Na rynku mrożonych warzyw sytuacja jest wiec dosyć trudna, o czym świadczy widoczna już tendencja do obniżenia powierzchni uprawy warzyw w tym sezonie.

Mirosław Korzeniowski mówił o zasadach programu Vademecum wdrażanego przez Bayer CropScience
Mirosław Korzeniowski mówił o zasadach programu Vademecum wdrażanego przez Bayer CropScience

Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer CropScience, informował o nowym projekcie jakim jest Vademecum. Celem jego jest przede wszystkim edukacja, mająca na celu lepsze wykorzystanie środków ochrony roślin i uniknięcie problemów związanych chociażby z pozostałościami ś.o.r. w owocach i warzywach. BCS realizuje też wiele globalnych projektów jak np. Food Chain Partnership, który łączy działania mające sprzyjać produkcji bezpiecznych owoców i warzyw, na poziomie różnych podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostawy owoców i warzyw dla konsumentów. W Polsce takie działania łączy projekt Vademecum. Jego celem jest przede wszystkim dostarczenie ogrodnikiem kompletnych rozwiązań pozwalających na kompleksową ochronę upraw przed chorobami i szkodnikami – mówił M. Korzeniowski. Również przez Vademecum ma być promowanie produktów objętych tym projektem na dalszych etapach dystrybucji i sprzedaży. W roku 2015 projekt Vademecum obejmuje takie gatunki jak porzeczka czarna, truskawki, jabłka oraz marchew. W tym zakresie oferowane są nie tylko bezpośrednie rozwiązania dla producentów w zakresie asortymentu ś.o.r., ale również oferowane jest wsparcie marketingowe związane chociażby z promocją produktów produkowanych zgodnie z programem Vademecum.