Mała retencja i RHD z dofinansowaniem z PROW

Zaskakująco szeroki asortyment produktów z przetworzonymi ogórkami

Susza w ogrodnictwie trwa już drugi sezon. Niszczeją plantacje, tracą produktywność. MRiRW podejmuje więc wcześniej zapowiadane działania zmierzające do poprawy sytuacji. Rolnicy będą mogli ubiegać się o fundusze na budowę rozwiązań nawodnieniowych we własnych gospodarstwach. Z kolei ci którzy stracili cierpliwość do współpracy z dużymi zakładami przetwórczymi będą mogli wystarać się o środki na działalność we własnym zakresie w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

Zapowiadane zmiany wchodzą w życie

O planach na uruchomienie nowych działań minister JK Ardanowski informował środowiska plantatorów owoców jagodowych już podczas zwołanej na 25 czerwca konferencji w ramach kampanii „Czas na polskie superowoce!”. Wówczas susza już była odczuwalna na większości obszaru kraju, ale chyba nikt jeszcze nie przewidywał jak wielkie straty przebieg pogody poczyni w kolejnych sezonach. Potrzeba inwestycji w nawodnienie w gospodarstwach produkujących owoce miękkie jest paląca i niepodważalna. Tak samo jednak wygląda to w podmiotach produkujących warzywa polowe. Z kolei uruchomienie w gospodarstwach na większą skalę domowego przetwórstwa jest wyłącznie z korzyścią dla wszystkich. Doprowadzi do zagospodarowania części plonu z plantacji, co mieć będzie znaczenie zwłaszcza w lata o wysokiej produkcji. Konsumentom zaś pozwoli wybierać pomiędzy żywnością niskoprzetworzoną, produkowaną rzemieślniczymi metodami i na ograniczoną skalę, a produktami masowymi i tańszymi.

O jaką stawkę toczyć będzie się gra?

Już w przyszłym miesiącu, we wrześniu 2019 roku rusza nabór wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Zaplanować będzie można działania chroniące przed suszą. Ogrodnicy będą mogli starać się o pieniądze na budowę akwenów i studni głębinowych oraz sfinansować budowę systemów nawodnieniowych. O środki na uruchomienie domowego przetwórstwa wnioskować będzie można z kolei w październiku. Pieniądze znajdą się na budowę lub zmodernizowanie istniejących budynków w których realizowane będzie przetwórstwo a także dostosowanie obiektów do przechowywania produktów żywnościowych oraz przygotowywania posiłków. We wnioskach ująć można dodatkowo zakup potrzebnych do prowadzenia przetwórstwa sprzętów i urządzeń. W przypadku obu działań dofinansowanie wynieść może maksymalnie do 100 tys. zł na każde działanie.