Międzynarodowe Dni Szparaga – udana pierwsza edycja

Międzynarodowe Dni Szparaga odbyły się we Włoszech w dniach 16-18 października. Udział w imprezie wzięło 2100 gości. W gronie uczestników aż 38% stanowiły osoby spoza Italii. Na imprezę złożyły się 4 komponenty: konferencja, wystawa, pokazy polowe i zorganizowane wycieczki.

Program wyładowany atrakcjami

Ważną częścią pierwszej edycji wydarzenia była konferencja dedykowana tematyce uprawy szparaga. Jej program zrealizowany został w ciągu pierwszych dwóch dni wydarzenia. Uczestnicy zasiedli wokół czterech okrągłych stołów. Prelekcje wygłosiło 15 ekspertów z całego świata. Byli wśród nich reprezentanci szparagowej branży z Włoch, Chin, Francji, Niemiec, Meksyku, Peru i Szwajcarii. Dyskusje umożliwiły m.in. kompleksowy przegląd zagadnień związanych z łańcuchem dostaw szparagów. Ale dzięki licznie zgromadzonym uczestnikom Międzynarodowe Dni Szparaga dostarczyły ważnych informacji na temat całego sektora, od produkcji po marketing. Trzeciego dnia ok. 200 specjalistów i plantatorów wzięło udział w wizytach w lokalizacjach związanych z produkcją szparagów.

Produkcja szparagów rozwija się na świecie

Luciano Trentini, ekspert z branży szparagowej, w trakcie konferencyjnej części wydarzenia przedstawił ogólny przegląd sytuacji na świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat, na poziomie globalnym, areał uprawy szparagów wzrósł o 58 720 hektarów, z 207,280 hektarów w 2013 r. do 265 000 hektarów w 2018 r. Najbardziej produktywnym kontynentem jest Azja (104 000 hektarów), a następnie Europa (74 000 ha) , Ameryka Północna (52 000 ha) i Ameryka Łacińska (27 000 ha). Na poziomie kontynentalnym tempo wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat wszędzie jest zauważalne. Państwa azjatyckie zwiększyły powierzchnię produkcyjną o 34 800 hektarów, Ameryka Północna o ponad 1400 tys. ha, zaś Europa o przeszło 4,5 tys. ha. Największym na świecie producentem szparagów są Chiny. Tam uprawy tego gatunku zajmują powierzchnię 93 000 hektarów. Następnie Meksyk (29 000 ha), Niemcy (28 000 ha), Peru (22 000 ha), USA (21 000 ha), Hiszpania (15 000 ha). Państwo goszczące Międzynarodowe Dni Szparaga, Włochy, uplasowało się na siódmym miejscu na świecie z wynikiem 9 500 hektarów.

Spożycie szparagów w Europie

Daria Lodi z włoskiego odpowiednika GUS zaprezentowała raport „Konsumpcja szparagów we Włoszech i Europie”. Według przekazanych przez nią informacji głównym producentem szparagów w Europie są Niemcy (130 000 ton). Kraj ten jest także głównym  importerem tego warzywa (24953 ton w 2017 r.) i konsumentem (85 000 ton). We Włoszech konsumpcja szparagów rośnie i osiągnęła w zeszłym roku poziom 24 000 ton. Oznacza to znaczący wzrost, bo jeszcze w 2000 roku mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego zjadali 19 000 ton. Konsumpcja  szparagów w Italii ma wzrosnąć jeszcze bardziej w 2018 r. To bardzo prawdopodobny scenariusz, gdyż aż 22 895 ton towaru zostało zakupionych od stycznia do sierpnia br.

Międzynarodowe Dni Szparaga z szansą na kolejne edycje

Renzo Piraccini, prezes Cesena Fiera, sformułował pozytywną prognozę dotyczącą przyszłości wydarzenia. To pierwsze, włoskie wydanie Międzynarodowych Dni Szparagów dowodzi, że wysoce wyspecjalizowane targi o międzynarodowym charakterze są wyjątkową okazją dla sektora. Zaletą tego wydarzenia jest jego unikalny format, który łączy w sobie wielorakie działania, zróżnicowane atrakcje. – mówi jeden z głównych organizatorów imprezy.  Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wiele wskazuje na to, że branża doczeka się drugiej edycji ważnego dla niej wydarzenia, jakim były Międzynarodowe Dni Szparaga.