Podążając za potrzebami współczesnego rynku i oczekiwań konsumentów, firma Syngenta proponuje uprawę tzw. mini kapust. Uprawa trzech odmian Fiona F1 (włoska), Reball F1 (czerwona) i Piccolor F1 (biała) pozwala uzyskiwać nieduże główki (do 0,5 kg), które można pakować solo lub w trzypakach oferując atrakcyjny i oryginalny produkt do handlu. Zapraszamy na film.