Cebula oferowana przez Quaily Onions pakowana po 4 szt.


Z Półwyspu Iberyjskiego napływają doniesienia o problemach tamtejszych plantatorów cebuli. Winna jest niekorzystna pogoda. Czy mniej cebuli z Hiszpanii wpłynie na ceny na europejskich rynkach? Trudno powiedzieć, ale już widać wyższe ceny cebuli na rynku wewnętrznym tego kraju.

Pogoda w kratkę, niższe zbiory

Warunki pogodowe w centralnej Hiszpanii były dalekie od pożądanych przez plantatorów cebuli. Z jednej strony upalne lipcowe dni, a z drugiej burze z opadami gradu sprawiły, że zbiory cebuli są niższe od zakładanych. Plantatorzy z Kastylia-La Mancha spodziewali się zbiorów na poziomie 60-70 t/ha, a prawdopodobnie nie przekroczą one pułapu 40 t/ha. Mniejszy też będzie ich kalibraż. Docelowo dąży się w Hiszpanii na ogół do uzyskania plonu jak największych cebul, o kalibrze wynoszącym 90 mm. W tym sezonie spory udział w łącznym plonie będzie mieć drobniejsza cebula z przedziału 50-70 mm. To zła informacja, gdyż znaczna część produkcji z regionu Kastylia-La Mancha trafia do takich krajów jak UK czy Niemcy, gdzie następnie służy jako surowiec zakładom przetwórczym. Produkuje się z niej np. krążki cebulowe, więc jej rozmiar ma znaczenie. Czy mniej cebuli z Hiszpanii na tych rynkach ułatwi ekspansję polskim eksporterom? Już dziś funkcjonują w Polsce przedsiębiorstwa, które działają w tym segmencie europejskiej branży cebulowej.

Czy wyższe ceny zrekompensują niższy plon?

Korzystnym zjawiskiem jest obserwowany wzrost ceny cebuli w Hiszpanii. W zeszłym roku o tej porze za 25 kg worek otrzymać można było 5 euro. W bieżącym sezonie jest to 8 euro, a optymistyczne prognozy przewidują osiągnięcie pułapu 10 euro za worek. Tamtejsi plantatorzy przyznają jednak, że wciąż muszą pracować nad jakością. Zwłaszcza na polu przechowalniczym sporo jest do poprawienia. Problemy pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy cebulę zbiera się w okresie deszczowej pogody. Hiszpańscy plantatorzy podpatrują więc holenderskich ogrodników i ich przechowalnicze rozwiązania infrastrukturalne i sprzętowe. One, podobnie jak niderlandzka logistyka obrotu handlowego cebulą, uważane są na Półwyspie Iberyjskim za wzorcowe.

Źródło: freshplaza.com, www.qualityonions.com