Naprzeciw wyzwaniom w ochronie roślinKonferencja prasowa firmy Bayer, jaka miała miejsce 17 stycznia w Warszawie była okazją do przedstawienia nowości jakie firma wprowadza na rynek w tym roku. Konferencję rozpoczęła Iwona Krych-Stec, Dyrektor Marketingu w firmie Bayer, przekazując dalsze jej prowadzenie Marzenie Smolińskiej, odpowiedzialnej za kontakty z mediami.

Marzena Smolińska przypomniała że rozwój rolnictwa wymaga wsparcia, które zapewniają m.in. nowe produkty, jakie dostarcza firma Bayer. Dariusz Szymański przedstawiał informacje o nowych produktach do ochrony zbóż zawartych w koncepcie fungicydowym Fusaro Xpro. Oparty jest na dwóch produktach to Delaro i Variano Xpro. Oba polecane są do dwuzabiegowego systemu ochrony zapewniając kompleksową ochronę przed najważniejszymi chorobami zbóż.

Marzena Smolińska

Ziemniaki dobrze chronione na starcie

Bronisław Kwiatkowski przedstawiał z kolei zalecenia dla ziemniaka, związane przede wszystkim z zaprawieniem bulw przed parchem srebrzystym i ryzoktoniozie. Służy temu Monceren Pro, oparty na protiokonazolu zapewnia wyjątkową skuteczność w ochronie sadzeniaków przed parchem srebrzystym i zapewnia wysoką zdrowotność roślin. To jedyna na rynku zaprawa do ochrony ziemniaków przed parchem srebrzystym – podkreślał prelegent, wskazując, że protiokonazol wpływa na ograniczanie ryzoktoniozy oraz grzybów z rodzaju Fusarium i Phoma. Zaprawa ma formulcję płynną działa kontaktowo i systemicznie. Zalecany jest do stosowania na krótko przed lub w trakcie sadzenia. Dawka to zaledwie 80 ml/100 kg sadzeniaków przy stosowaniu przeciwko parchowi srebrzystemu. Choroba poraża już bulwy w trakcie wegetacji, jeśli wtedy nie zostanie zwalczona jego epidemiczny rozwój następuje w przechowalni. Sadzeniaki zainfekowane parchem srebrzystym maja ograniczoną zdolność wschodów, co odbija się na obsadzie. Ziemniaki konsumpcyjne z objawami parcha srebrzystego, nie mają dobrego wyglądu, szybko tracą turgor i nieatrakcyjnie wyglądają w trakcie sprzedaży. Monceren Pro najlepiej gdy jest nanoszony na sadzeniaki na stole rolkowym, kiedy to efektywność stosowania była najwyższa. Najmniejsza skuteczność uzyskano z kolei podczas zaprawiania bezpośrednio podczas sadzenia. Zaprawione Monceren Pro sadzeniaki to szybkie i wyrównane wschody, dobra obsada, a w efekcie końcowym wysoki plon, jakościowych ziemniaków – podkreślał Bronisław Kwiatkowski.

Zaprawianie – jak przypomniał dr Jerzy Próchnicki – to jedna z najbezpieczniejszych technik ochrony roślin, pozwalająca unikać powstawaniu pozostałości w finalnych produktach.

Produkty biologiczne do ochrony warzyw i jagodników

Dr Mirosław Korzeniowski przedstawiał dwa nowe produkty do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych. Pierwszy z nich to Serenade ASO, preparat biologiczny polecany do zwalczania chorób bakteryjnych i grzybowych. Serenade to cenne uzupełnienie dotychczasowych programów ochrony, programów integrowanych a także dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych – podkreślał dr Mirosław Korzeniowski. Serenade ASO doskonale wpisuje się w strategie antyodpornościowe, nie ma okresów karencji, prewencji czy ryzyka pozostałości. Produkt ten potwierdził swoją wysoką skuteczność w programach zintegrowanych z typowymi fungicydami, gdzie w ochronie truskawek Serenade ASO w połączeniu z Zato 50 WG, zapewniał wysoką skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego.  Wysoką skuteczność uzyskano zarówno przy pełnej dawce 8 l/ha, jak też w dawce 5 l/ha z dodatkiem zwilżacza.

Dr Mirosław Korzeniowski

Druga nowość to również pochodzenia naturalnego produkt do zwalczania szkodników o działaniu mechanicznym o nazwie Emulpar’ 940 EC. Ten bardzo uniwersalny środek może być stosowany w wszystkich uprawach warzywniczych, sadowniczych oraz roślinach ozdobnych, do zwalczania takich szkodników jak przędziorki, mszyce, miodówki czy wciornastki. Potwierdziły to liczne doświadczenia wykonywane m.in. na porzeczce czarnej, truskawkach czy jabłoniach. Emulpar’ 940 EC może być stosowany w różnych terminach, nawet w okresie przedzbiorczym gdy istnieje jeszcze zagrożenie ze strony szkodników, a zastosowanie chemicznych środków, może być związane z ryzykiem pozostałości w owocach czy warzywach. Oczekiwane są też kolejne rejestracje dla Luna Experience 400 SC i Luna Sensation 500 SC, gdzie zakres stosowania ma się rozszerzyć o kolejne gatunki.

Wodę trzeba chronić

Dr Michał Krysiak przypomniał o akcji Grunt to Bezpieczeństwo, która realizowana jest przez firmę Bayer już 6 rok. W tym roku akcja skierowana jest na ochronę wód, a jej hasłem jest Bioróżnorodność – woda źródłem wszelkiego życia. W Polsce 33% wody wykorzystywanej gospodarczo, jest pochłaniana przez rolnictwo. Wynika to z wysokiego współczynnika tzw. śladu wodnego, który mówi o tym ile trzeba zużyć wody na uzyskanie danego produktu, gdzie np. na uzyskanie 1 kg ziemniaków potrzeba 25 l wody, jednego kieliszka wina – 120 l wody, a 1 l mleka – aż 200 l wody.

Dr Michał Krysiak

Woda wymaga ochrony, gdyż jej zanieczyszczenie środkami ochrony rośnie ma swoje konsekwencje ekologiczne, polityczne i ekonomiczne. Konsekwencje te mogą się wiązać z kolejnymi restrykcjami dotyczącymi wprowadzania kolejnych środków ochrony do obrotu. Kampania ma być zatem skupiona na skażeniach punktowych, które związane są zazwyczaj z nieprawidłowym postępowaniem ze środkami ochrony podczas ich magazynowania czy transportu. Również istotne e są skażenia obszarowe. Najważniejsze to wskazanie na sposoby zapobiegania zarówno skażeniom punktowym, jak też obszarowym. Jednym z takich rozwiązań jest koncepcja przygotowania specjalnych miejsc służących likwidacji skażonej wody po myciu opryskiwacza pod nazwą Phytobac®. Kolejne rozwiązanie to esyFlow® – system zamkniętego transferu, pozwalając na przelanie ś.o.r. do zbiornika opryskiwacza bez kontaktu z otoczeniem.