Nauka dla rozwoju produkcji ziemniaków w Polsce
W minioną sobotę Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie odwiedził minister Jan Krzysztof Ardanowski, w towarzystwie podsekretarza stanu Jana Białkowskiego. Polscy naukowcy z tej jednostki, działającej przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, zaprezentowali najnowszą metodę szybkich testów w kierunku wykrywania chorób kwarantannowych ziemniaka.

Zwalczanie chorób ziemniaka to priorytet

Cieszę się, że mogę być tutaj i zobaczyć bank genów i rozmawiać o prowadzonych w Instytucie badaniach. Jestem przekonany, że dzięki temu, dzięki nauce, a także dzięki działaniom spółek skarbu państwa i organizacji zrzeszających producentów uda się zrobić wszystko, aby uprawa ziemniaków, która była w Polsce ogromna, wróciła do polskich gospodarstw – mówił minister Ardanowski. Osiągnięcia Instytutu w zakresie biotechnologii i diagnostyki zwalczania chorób kwarantannowych mają doniosłe znaczenie przede wszystkim pod kątem jakości ziemniaka i zwiększenia możliwości polskiego eksportu. Rozwiązanie problemu chorób ziemniaka jest jednym z głównych zadań stojących w tej chwili przed nauką rolniczą, również przed inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa. Dlatego z nadzieją patrzę na testy prowadzone przez Instytut, które w szybki sposób potrafią określić obecność lub brak chorób kwarantannowych. Takie proste, szybkie i wiarygodne testy są sposobem na uwolnienie Polski od chorób kwarantannowych i otworzy możliwości eksportowe – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Przydatne w uprawie i sprzedaży odmiany ziemniaka przemysłowego

Podczas spotkania w Boninie omawiano też nowy program hodowlany, w tym program dofinansowania polskich odmian regionalnych. Tworząc Polską Grupę Spożywczą w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, chcemy istotnie rozwinąć produkcję ziemniaka przemysłowego, skrobiowego. Chcemy, by to co na świecie poszukiwane, a skrobia jest popularna i potrzebna oraz uzyskuje dobrą cenę, było produkowane również w Polsce. Warto wspomnieć, że w strukturze Krajowej Spółki Cukrowej w ubiegłym roku najlepszy wynik finansowy uzyskało Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” – zaznaczył minister rolnictwa.

Ziemniaki do jedzenia

Minister Ardanowski zauważył także, że uprawa ziemianka wpisuje się także w strategię zielonego ładu, bioróżnorodności, w europejską wizję rolnictwa zrównoważonego. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że dywersyfikuje się zapotrzebowanie na ziemniaka kulinarnego. Inne gatunki są odpowiednie na chipsy, inne na frytki, inne do sałatki, a jeszcze inne jako dodatek do schabowego i kapusty. Trzeba to wszystko wypełnić, bo tego oczekują konsumenci – podkreślił szef resortu rolnictwa. Podczas wizyty ministrowie obejrzeli  znajdujący się na  terenie Instytutu jeden z największych w Europie Bank Genów Ziemniaka, a także zlokalizowaną w pobliżu Pomorsko-Mazurską Hodowlę Ziemniaka. Zakład w Boninie jest jednym z sześciu ośrodków naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Źródło: MRiRW