Nawożenie dolistne w uprawie ziemniaków. Czy jest potrzebne?Wszystko co robimy powinno być dopasowane do potrzeb i założeń docelowych. Tak jest w  przypadku nawożenia dolistnego. Zapoznając się z podstawowymi informacjami jakich składników ziemniak potrzebuje w danym okresie wzrostu możemy ułożyć program nawożenia. Wymaga to jednak dużo uwagi i wiedzy o objawach niedoborów składników i ich następstwach.

Kiedy warto zastosować nawożenie dolistne?

Podstawą kwestią jest sprawdzenie jakie składniki odżywcze są obecne w glebie i w jakim stopniu są dostępne dla roślin. Dlatego należy wykonać analizę gleby. Należy zwrócić szczególnie uwagę  na antagonizm czyli na stosunki między pierwiastkami, np. często dochodzi do sytuacji kiedy mamy do czynienia z blokowaniem potasu przez wysoki poziom magnez, a rzadziej odwrotnie. Prawidłowy stosunek to 2-3 razy więcej potasu od magnezu. Prawidłowa wartość magnezu w glebie to 3-5 mg/100gram gleby. Takich zależności jest więcej i mogą mieć charakter dwukierunkowy lub tylko jednokierunkowy. Z antagonizmem dwukierunkowy mamy do czynienia w sytuacji kiedy, dostarczając jednego składnika przyczyniamy się do lepszego pobierania drugiego i odwrotnie.  Mamy do czynienia też z drugim zjawiskiem zwanym synergią. Polega to na procesie odwrotnym do antagonizmu – jeden pierwiastek sprzyja pobieraniu innego pierwiastka np. zwiększenie zawartości magnezu sprzyja pobieraniu fosforu i odwrotnie. Synergia działa również jednokierunkowo i dwukierunkowo.

Dobre nawożenie to dobre zbiory w uprawie ziemniaków

Na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny wpływają takie czynniki jak ph gleby, temperatura, wilgotność, zawartość substancji organicznych oraz udział kompleksu sorpcyjnego.

Temperatura odgrywa znaczącą role na wiosnę, ponieważ przy temperaturach poniżej 10ºC utrudnione jest pobieranie z gleby fosforu, magnezu i boru. Dlatego warto w tym okresie zastosować nawożenia dolistnego, poprzez które w bardzo szybki i łatwy sposób dostarczymy roślinom niezbędne składniki pokarmowe.

Niewłaściwe nawożenie = niskie plony i słaba jakość ziemniaka

Niedożywienie obniża również odporność roślin na choroby i warunki stresowe, a przenawożenie danym składnikiem prowadzi do  obniżenia jakości bulw (azot). Odpowiednio zbilansowane nawożenie daje nam nie tylko dobry plon i jakość, ale też  oszczędności, które wynikają z  zastosowania tylko tego co jest potrzebne roślinie.

Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy z przetoczonych zagadnień warto zlecić ułożenie planu nawozowego ekspertom. Firma Yara posiada gamę nawozów w odpowiedniej formie dedykowanej danej uprawie, a ponadto oferuje doradztwo nawozowe. Standardowe nawożenie dolistne z firmy Yara oparte jest gównie na czterech preparatach YaraVita Bortrac, YaraVita Mangan F oraz  YaraVita Kombiphos i YaraVita Safe K. Szczególną efektywność nawożenia dolistnego uzyskuje się w latach o niesprzyjającym przebiegu pogody tak jak jest w tym roku. W warunkach wiosennych ze względu na niewystarczającą dostępność fosforu i magnezu polecany jest nawóz YaraVita Kombiphos  w dawce 5l/ha.

W czasie zwierania międzyrzędzi najważniejsze mikroelementy zawarte są w nawozach YaraVita Bortrack, który należy zastosować w dawce 2-3 litry/ hektar. Nawóz ten poprawia jakość bulw i sprzyja budowaniu tkanek. Drugim nawozem który warto zastosować jest YaraVita MANGAN F –  poprawia efektywność pobierania azotu oraz procesów fotosyntezy. Zalecane w szczególności  niedoborów wody jest YaraVita Kombiphos  w okresie ,,chaczykowania” 5 l  zabieg ten należy wykonać dwukrotnie w odstępach 10-14 dniowych.W uprawie ziemniaków skrobiowych YaraVita kombiphos korzystnie wpływa na zawartość skrobi w bulwach.

Nawożenie każdorazowo powinno być oparte na analizie gleby i uwzględnieniu warunków pogodowych. Pamiętajmy o temperaturze podczas zabiegów, zbyt wysoka może przynieś odwrotny efekt i może uszkodzić rośliny.