Spotkanie prasowe jakie 16 marca odbyło się w siedzibie firmy Agrosimex w Golianach (czytaj również), było okazją do zapoznania się z nowościami jakie wprowadza firma na ten sezon. Wśród nich są produkty, które zmieniają zupełnie podejście do sposobu nawożenia upraw. Czy można dostarczyć roślinom azot z powietrza? Jak i po co nawozić wapniem, krzemem i tytanem?

Azot z powietrza dzięki bakteriom

O nowych produktach nawozowych jakie wprowadza na rynek Agrosimex, informował Tomasz Sikorski, dyrektor rozwoju. Azot, uważany za najważniejszy pierwiastek plonotwórczy, decydujący o szybkości wzrostu i wielkości wyprodukowanej masy a w konsekwencji plonu, jest podstawowym składnikiem powietrza atmosferycznego (78%). Tylko rośliny motylkowe współżyjąc z bakteriami nitryfikacyjnymi są w stanie wykorzystać azot atmosferyczny. Dzięki produktowi Rhizosum N zawierający bakterie Azotobacter vinelandii, rośliny można odżywiać azotem atmosferycznym. Bakterie zawarte w szczepionce Rhizosum N, mają wyjątkową zdolność wiązania azotu atmosferycznego (N2) do amoniaku, który rośliny wykorzystują do budowy aminokwasów i białek – mówił Tomasz Sikorski. Doświadczenia polowe wykonywane z użyciem tego produktu pokazały że jego jednorazowa aplikacja w dawce 25 g/ha (poprzez oprysk) i zastosowanie 1/3 zalecanej dla danej uprawy dawki azotu, dała lepszy efekt plonotwórczy niż stosowanie tylko azotu w postaci nawozów mineralnych.

Tomasz Sikorski mówił o bakteriach, które mogą zmienić podejście do nawożenia azotem

Rhizosum N to bakterie, które w glebie mogą być żywą fabryką – informował prelegent.

Produkt wprowadzany jest w tym roku do sprzedaży, po pozytywnych doświadczeniach polowych, wykonywanych w ciągu ostatnich 2 lat. Oferowany jest w saszetkach po 25 g, gdzie zawarte jest 25 mld cyst bakterii. Koszt 1 opakowania 25 gram wynosi 123 zł brutto.

Płynne nawozy

Krzysztof Zachaj informował o nawozach z grupy ASX

Krzysztof Zachaj informował z kolei o płynnych produktach nawozowych z grupy ASX, wśród których bardzo dobrze, zwłaszcza przez producentów borówki, przyjęty został ASX CaTS tiosiarczan wapnia. Mówiąc o wapniu wielu producentów kojarzy ten składnik z odczynem gleby. Nie zawsze uregulowany odczyn oznacza odpowiednią zawartość wapnia odżywczego w glebie i bardzo często jest to składnik deficytowy w naszych glebach – wyjaśniał Krzysztof Zachaj. Tymczasem zawierający wapń i siarkę nawóz, pozwala w bardzo szybki sposób dostarczyć te oba składniki roślinom. Może być stosowany poprzez fertygację lub oprysk doglebowy (łącznie z RSM lub mocznikiem). W doświadczeniach z uprawą borówki, stosowanie tego nawozu w programie fertygacyjnym wpłynęło na zwiększenie plonu o 27 % względem kontroli, a w uprawie truskawek uzyskano 10% zwyżkę plonu oraz poprawę jakości owoców. W programie fertygacyjnym ASX CaTS polecany jest do stosowania w dawce 5-20 l/ha do 5 razy w sezonie. Dolistnie można stosować nawóz w dawce 5-10 l/ha. Nowościami na ten sezon są dwa kolejne produkty z grupy ASX: Tytan plus (2% boru i 0,6% tytanu) oraz Krzem plus (2,5 % krzemu w postaci kwasu ortokrzemowego + mikro B, Cu, Mn, Zn). Pierwszy oprócz tytanu i boru zawiera fitohormony, a tym samym polecany jest do stosowania w okresie wczesnej wiosny po ruszeniu wegetacji, kiedy to pobudza rośliny do dynamicznego wzrostu, intensyfikuje proces fotosyntezy i kwitnienia. Z kolei nawóz krzemowy pobudza naturalne mechanizmy obronne w roślinie, wzmacnia odporność na stres i ogranicza jego skutki. W badaniach wykazano również, że stosowanie ASX Krzem plus miało wpływ na obniżenie poziomów pozostałości pestycydów w finalnych produktach.