Niezawodne odmiany kalafiorów dla przetwórstwa

Hubert Paluch (Florimex) z odmianą David


Silny system korzeniowy, wysoka zdrowotność i mocny wigor roślin to zalety, dzięki którym możliwe jest uzyskiwanie wysokich plonów i dobrej jakości kalafiorów. Cechy te nie są obce odmianom kalafiorów z oferty firmy Syngenta. Wśród sprawdzonych standardów na zbiór jesienny są trzej mocarze – Gohan F1, Cabral F1 i David F1 – niezawodne kalafiory dla przemysłu.

Artykuł reklamowy

Trzej twardziele

Odmiany Gohan F1, Cabral F1 i David F1 uprawiane na zbiór jesienny (od końca sierpnia do końca października) wzajemnie się uzupełniają, a wysoka jakość ich róż oraz różyczek pozwala oferować zakładom przetwórczym surowiec o niezmiennej, wysokiej jakości od przez cały okres kampanii zbiorów tych warzyw. Z grona wymienionych Gohan F1 jest kalafiorem polecanym na zbiór od końca sierpnia i przez cały wrzesień, Cabral F1 najlepiej udaje się przy zbiorze od połowy września, a David F1 to odmiana rekomendowana do zbioru po 25 września – wówczas daje surowiec najlepszej jakości. Wszystkie trzy odmiany zdobyły uznanie producentów, ze względu na niezwykle wyrównany wzrost i doskonałą jakość różyczek. Róże są twarde, zwarte, dają różyczki o wyrównanym, grzybkowatym kształcie, znikomy jest przy tym odpad w postaci kruszcu dzięki czemu odmiany doskonale nadają się do różyczkowania mechanicznego.  Powyższe cechy zapewniają wysoką wydajność plonu handlowego. Gohan F1 jest odmianą kalafiora, które jako jedna z niewielu nie zawodzi producentów w trudnych sezonach. W bardzo stresowych warunkach pogodowych jakie panowały w minionym sezonie Gohan jako jeden z nielicznych odmian zachowywał swój 85-dniowy okres wegetacji. Jest to niezwykle ważne, gdyż dzięki stabilności kalafiorów firmy Syngenta nawet w trudnych warunkach pogodowych producenci mogą dostarczać kalafiory do swoich odbiorców w zaplanowanych terminach. Gohan F1 ma nie tylko wysoki potencjał plonotwórczy dla przemysłu, lecz także jest ciekawą propozycją dla producentów kalafiorów na rynek świeżych warzyw. Może być z powodzeniem uprawiany na zbiór czerwcowy lub – z sadzenia na przełomie czerwca i lipca – na zbiór jesienny.

Rafał żmuda (Syngenta) z kalafiorem odmiany Gohan

Kalafiory dla przemysłu, niezawodne w produkcji

Szczególną cechą wszystkich trzech odmian – Gohan F1, Cabral F1, David F1 jest wysoka zdrowotność polowa. Pokazał to dokładnie sezon 2017, kiedy to presja ze strony chorób (zwłaszcza bakteriozy i czerń krzyżowych), była wysoka a pomimo tego nasze odmiany kalafiorów okazały się na nie tolerancyjne i zapewniły dobre, wysokie zbiory – podkreśla Rafał Żmuda z Syngenta. Godna podkreślenia jest też twardość tych kalafiorów oraz łatwość ich różyczkowania. Są to odmiany twarde, ale to nie utrudnia różyczkowania ręcznego, a przy różyczkowaniu mechanicznym znikomy jest udział kruszu. Na uwagę zasługuje też kaliber uzyskiwanej różyczki – jest ona kształtna i wyrównana, a około 80% finalnego surowca jest poniżej 6 cm średnicy – dodaje ekspert z Syngenta. To zapewnia wysokiej jakości surowiec, preferowany przez odbiorców przemysłowych.

Kalafior Gohan wyróżniał się w 2017 roku wysoką zdrowotnością polową
Kalafior David w uprawie na Zamojszczyźnie – wysoka zdrowotność = wysoki plon

Doskonałe odmiany dla producentów

Gohan to niezwykle ciekawa i plastyczna odmian, która ze względu na znakomite okrycie róży, zapewnia wysokiej jakości surowiec – czy to w postaci róż na świeży rynek, czy też różyczki dla przemysłu. Wysoki parametr wagowy sprawia zaś, że uzysk różyczki, jest tu wysoki – mówi Hubert Paluch z firmy Florimex, dodając – Wysokiej jakości różyczka bez przebarwień antocyjanowych ceniona jest przez zakłady przetwórcze.

David F1, to w opinii Huberta Palucha odmian doskonała do różyczkowania z przeznaczeniem do zamrażania. Odmianę te wyróżnia wysoki potencjał plonotwórczy, przy zachowaniu bardzo dobrego parametru wagowego. Dokładnie zachowuje okres wegetacji, czyli około 90 dni. To co jest bardzo istotne przy produkcji kalafiorów, David nie ulega omszeniu, a pozostawiona zbyt długo w polu nie traci jakości handlowej. David to dokonała odmiana kalafiora i dla producenta i dla przemysłu zamrażalniczego – uważa Hubert Paluch.