W ramach przygotowania do nowego sezonu firma Agro-Max zorganizowała 7 grudnia szkolenie w Przytyku. Wzięli w nim udział reprezentanci firm Budmech, Ceres, Farmer, Rijk Zwaan i Timac Agro Polska. Przekazali oni informacje o produktach i rozwiązaniach, które mogą być przydatne dla producentów warzyw z radomskiego zagłębia.  

Optymalne nawożenie papryki

Nawożenie papryki uprawianej w tunelach foliowych oparte jest głównie na fertygacji. Są jednak takie momenty w rozwoju roślin, kiedy wskazane jest dodatkowe wsparcie roślin poprzez nawożenie dolistne. Do tego celu Krzysztof Dąbrowski z firmy Timac Agro Polska polecał serie płynnych nawozów biostymulacyjnych Seactiv. Chodzi tu konkretnie o produkty Seactiv Gold (dostarcza bor i molibden), Seactiv Vital (intensyfikuje wzrost roślin), Seactiv Elite (szybkie dostarczenie wapnia) i Seactiv Leos (zwiększa odporność na niskie temperatury i stymuluje proces fotosyntezy).

Krzysztof Dąbrowski podpowiadał jak optymalnie nawozić paprykę

Bardzo ciekawym produktem jest Kaoris. Nawóz ten zastosowany jesienią w warunkach małej intensywności światła i niskich temperatur poprawia wybarwienie i odżywienie roślin, aktywując je do intensywniejszego pobierania składników pokarmowych. Do fertygacji polecana jest cała gama KSC nawozów krystalicznych. Dodatkowo KSC Mix to duża dawka mikroelementów. Timac Agro to nie tylko bardzo innowacyjne produkty, ale też bezpłatne doradztwo. Posługując się skanerem glebowym można w ciągu około 15 minut wykonać ocenę zasobności gleby. Dodatkowo wykorzystując inne mierniki w jakie wyposażeni są doradcy mogą oni zmierzyć pH i EC gleby oraz wody. Kolejne narzędzie diagnostyczne to fluorymetr pozwalający dokonać oceny zasobności liści w składniki pokarmowe. Dzięki można ocenić których składników brakuje roślin, lub z jakiś przyczyn nie są one pobierane.   

Przy użyciu takiego urządzenia można szybko ocenić zasobność gleby

Kompleksowe nawadnianie i nawożenie papryki

Mariusz Brzeziński reprezentujący firmę Budmech przedstawił możliwości nawadniania upraw w systemach nawadniani kroplowego. W zakresie filtracji wody dostępne są rozwiązania od filtrów dyskowych i siatkowe przez rozwiązania automatyczne i półautomatyczne. Przy dobieraniu optymalnego systemu filtracji bardzo ważna jest analiza wody. Wysoka koncentracja manganu i żelaza może bowiem wymagać dodatkowych rozwiązań filtracyjnych. W tym zakresie firma poleca filtracje żwirową z automatycznym system płukania złoża żwirowego. Również do nawaniania i fertygacji dostępnych jest szereg różnych rozwiązań. Przy ferygacji należy pamiętać o dwóch ważnych parametrach – pH pożywki w zakresie 5,5-6,5 (przy takim odczynie najlepiej przyswajalne są poszczególne składniki) oraz EC (stężenie nawozów). Do podawania kwasu polecane są pompy do kwasu, które w połączeniu z sondą kontrolują pH gotowej pożywki. Z kolei do podawania stężonych pożywek w instalację nawodnieniową mogą być użyte pompy dozujące lub gotowe dozowniki jak Priva Nutrifit. Obsługa takiego urządzenia polega jedynie na ustaleniu optymalnego EC i pH  Na tej podstawie komputer dobiera odpowiednia ilość kwasu i stężonej pożywki tak by utrzymać zadane parametry.  

c.d.n.