Niższy eksport cebuli z Chin


Z analiz rynku wynika, iż eksport cebuli z Chin był w 2021 roku był znacznie niższy w porównaniu do lat poprzednich. Wówczas już notowano wyraźny spadek eksportu świeżej, jak i mrożonej cebuli z tego kraju. Zeszłoroczny wolumen eksportu wyniósł 645 600 ton, co świadczy o znacznym spadku, bo aż o 212 900 ton (24,80%) w porównaniu z rokiem 2020.

Powodów, które przyczyniły się do spadku eksportu cebuli z Chin jest kilka. Jednym z nich jest zmniejszenie powierzchni upraw cebuli w Chinach, rosnące koszty produkcji i wprowadzane limity eksportowe. Dodatkowo podaż towarów wysokiej jakości jest niska, a wielu dostawców nie posiada cebuli nadającej się na eksport. Ostatni z czynników wpływających na spadek eksportu to zwiększone opłaty za przewóz towarów drogą morską.

Biorąc pod uwagę wyższe ceny cebuli, koszty transportu oraz wysoki kurs chińskiej waluty, cena eksportowa tego warzywa gwałtownie wzrasta. To wszystko przekłada się na zainteresowanie zagranicznych odbiorców tym warzywem. Przeciętna cena eksportowa cebuli świeżej, bądź mrożonej w Chinach w roku 2021 wynosiła 0,63 USD/kg (1 dolar amerykański = 4,58 zł). Ta zmiana oznacza, iż cena wzrosła o 15,07% w porównaniu z 2020 rokiem i o 5,44% porównując ją do roku 2019.

W Chinach eksportowana cebula jest sprzedawana głównie jako świeża lub mrożona, rzadziej suszona. Ta ostatnia, przeznaczona na eksport jest głównie w całości, jednak bywa pokrojona w kostkę, plastry, połamana lub sproszkowana, bez dalszego przetwarzania. Wybieraną metodą przygotowania produktu lub konserwowania jest zazwyczaj suszenie, w tym również dehydratacja, suszenie przez destylację lub coraz bardziej popularna liofilizacja.

Reasumując, eksport cebuli w 2022 roku napawa niepewnością poprzez takie czynniki jak problemy z transportem i jego kosztami, niestabilna polityka krajów, pandemia, popyt na rynku zagranicznym oraz cena, która cały czas gwałtownie rośnie.

Źródło: www.baijiahao.baidu.com