Nowa, skuteczna metoda zwalczania chwastów w uprawie ziemniaków i nie tylko

Radosław Suchorzewski (z prawej) z firmy Bayer i Jarosław Mądry z gospodarstwa Brudzew


Bandur 600 SC to skuteczny herbicyd doglebowy, ceniony przez plantatorów warzyw polowych. Można go stosować m.in. w ochronie ziemniaków przed zachwaszczeniem. Wspólnie z Radosławem Suchorzewskim z firmy Bayer odwiedziłem 17 października jedno z gospodarstw, gdzie preparat był wykorzystywany w zeszłym sezonie. W obecnym jego rejestracja uległa rozszerzeniu. Zmieniło się częściowo także dawkowanie.

Bandur 600 SC w ochronie ziemniaka

W gospodarstwie w którym się znajdujemy w rejonach Kalisza ziemniaki w 2019 roku uprawiane były na powierzchni ok. 110 ha. Ochrona przed zachwaszczeniem zakłada podredlanie ok. 2 tygodnie po wschodach, a następnie zabieg preparatem Bandur 600 SC. Dawka 2 l/ha na dość lekkich, piaszczystych glebach jest bezpieczna dla ochranianych roślin i wystarczająco efektywna. Nieco później wykonano jeszcze oprysk mieszaniną uwzględniającą Sencor Liquid 600 SC w dawce 150 ml/ha – informował podczas lustracji plantacji R. Suchorzewski. Zalecana przez producenta dawka to 2,5-3 l/ha. W przypadku tworzenia mieszanin można ją nieco ograniczyć. Zalecenia ochroniarskie sformułowane przez specjalistę z firmy Bayer znajdują się w poniżej zamieszczonym filmie:

Ważne zmiany od 2020 roku

Zmianie uległy niektóre zapisy rejestracji preparatu Bandur 600 SC. Rozszerzeny jest zakres gatunków w ochronie których można wykorzystywać ten produkt. Obecny katalog obejmuje dodatkowo groch na świeże nasiona, pietruszkę naciową, selera korzeniowego, szczypiorek, bób, bobik, soczewicę, koper ogrodowy oraz lubczyk. W niektórych gatunkach zmianie uległ sposób dawkowania w przypadku stosowania dawek dzielonych. Dla ochrony takich gatunków jak cebula, szalotka,  marchew, pietruszka, pasternak  1 dawka  powinna zostać zaaplikowana bezpośrednio po siewie (BBCH 00-07) i wynosić 1,5 l/ha, zaś 2 dawka po wschodach (BBCH 12) – 1 l/ha. Plantatorzy czosnku mogą używać Bandura 600 SC w dawce 1,5 l/ha po posadzeniu, przed wschodami rośliny uprawnej. Etykieta obecnie zawiera także szerzy katalog zwalczanych chwastów.

Zobacz całą etykietę herbicydu Bandur – link