W ramach przygotowań do nowego sezonu, firma Hazera wraz z partnerami  zorganizowała 23 listopada w Potworowie spotkanie dla producentów papryki. Było one dobra okazją do podsumowania dotychczasowych praktyk ale też zapoznania się z nowymi rozwiązaniami do uprawy papryki w tunelach foliowych. Współorganizatorami tego wydarzenia były firmy ADOB, Koppert, BASF, AgroSpec i Grow Concept.

Sprawdzone i całkiem nowe odmiany papryki

Spotkanie rozpoczął Sławomir Mechacki z Hazera, który przypomniał o sprawdzonych już standardach, czyli odmianach papryki: Salomon F1, Muriel F1 i Chouca F1. Z tego grona na szczególną uwagę zasługuje odmiana Muriel F1, w typie blok o masie owoców 250-280 g. Odmiana jest nieco wcześniejsza względem Salomona, owoce bardzo ładnie wybarwiają się na czerwono i są łatwe w zbiorze.

W spotkaniu wzięła udział bardzo liczna grupa producentów papryki

Nowe odmiany jakie pojawią się w ofercie to czerwony blok Burgund F1(CLX PBGR 562) i żółty blok Morfeo F1 (CLXPBYG 032). Omówiła je Dorota Wielgat zajmująca się doświadczeniami w grupie Limagrain. Odmiany te będą testowane przez producentów w tym sezonie. Pierwsza z nich, odmiana Burgund, ma tendencję do wiązania bardzo dużej liczby owoców, a dzięki długim szypułkom owoce nie mają tendencji do zakleszczania się wewnątrz krzewów. Ważne u tej odmiany jest ograniczenie nawożenia azotowego, zwłaszcza w początkowej części sezonu. Roślina cechują się silnym wzrostem i wymaga wysokich podpór podczas prowadzenia. Owoce wybarwione, mają intensywną czerwoną barwę. Morfeo F1 to papryka w typie żółtego bloku, bardzo wczesna. Roślina o średniej sile wzrostu cechuje się bardzo dobrym wiązaniem owoców. 

Dobra ochrona przed chorobami

Anna Roman z firmy BASF mówiła o nowym produkcie do ochrony papryki przed chorobami jakim jest Dagonis. Produkt posiada bardzo szerokie spektrum chronionych upraw i może być stosowany do ochrony papryki w polu i pod osłonami do ochrony przed mączniakiem prawdziwym, alternariozą i szarą pleśnią. Bardzo ważną cechą produktu jest jego mobilność w roślinie, a dzięki systemicznemu działaniu bardzo dobrze chroni nowe przyrosty. Posiada bardzo krótki okres karencji, który dla całej grupy roślin psiankowatych wynosi 3 dni. Prelegentka zachęcała też do sięgania po biodegradowalną folię ecovio®M. Jest to bardzo ciekawe i proekologiczne rozwiązanie pozwalające zapobiegać wyrastaniu chwastów w uprawie. Po zakończonej uprawie folię można rozdrobnić (np. glebogryzarka) i przyorać.

Anna Roman z BASF mówiła o ochronie papryki przed chorobami

Jak wpłynąć na lepsze wybarwianie się papryki?

Piotr Słomiany z firmy Grow Concept przypomniał o czynnikach, które wpływają na dobre wybarwianie się papryki. Są one związane z dobrym zaopatrzeniem roślin w składniki pokarmowe ale też aktywnością systemu korzeniowego. Na to zaś, będzie wpływać strategia nawaniania i nawożenia, w tym stosowanie aminokwasów pobudzających rozwój systemu korzeniowego. Dopiero ostatnim elementem jest podawanie środków wpływających na lepsze i szybsze wybarwianie się owoców. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na odczyn gleby, gdzie dla papryki najlepsze pH wynosi 6,1-6,3. W początkowym okresie wzrostu  bardzo duży wpływa na pobieranie składników odżywczych będzie miała temperatura gleby, gdzie dopiero przy jej temperaturze powyżej 12°C pobierane są wszystkie składniki pokarmowe. W tym sezonie firma Grow Concept testowała pewne urządzenie do dobarwiania papryki w tunelach, które oparte było na rozpylaniu oczyszczonego alkoholu etylowego. Pierwsze wyniki są pozytywne, ale samo uprzedzenie wymaga jeszcze dopracowania.

Piotr Słomiany zachęcał do sięgania po nowe technologie w uprawie papryki

Papryka w matach kokosowych

Piotr Słomiany zachęcał do przejścia na system bezglebowej uprawy papryki. Jest tu uzasadnione w odniesieniu do coraz większych problemów związanych z powszechnymi uwiądami, powodowanymi przez choroby odglebowe. Do uprawy papryki mogą być wykorzystane maty wypełnione substratem kokosowym. Na jeden tunel (30 x 8 m) należy rozłożyć 8 rzędów mat, sadząc po 2 rośliny/matę. Do takiej uprawy najlepsza jest rozsada produkowana w luźnym podłożu kokosowym z wielodoniczek o średnicy 8 cm. Do takiego systemu uprawy najlepsze są odmiany o generatywnym typie wzrostu i tu bardzo dobrą i sprawdzoną już odmianą jest Muriel F1. Uprawa w matach kokosowych może być prowadzona przez 3 kolejne lata i wymaga sprawnego i dobrze działającego systemu nawadniani i fertygacji. Zaletą takiego systemu uprawy jest przede wszystkim brak wypadów i równomierny wzrost roślin a z tym związane bardzo stabilne i wysokie plonowanie. Doświadczenia potwierdzają, że ze standardowego tunelu można uzyskać plon 3 t.  Zaletą upraw w matach koksowych jest też wczesny plon i bardzo dobra jakość owoców przez cały okres zbiorów.

W części drugiej o nawożeniu papryki i możliwościach biologicznej kontroli szkodników. Już niebawem …