Szkolenie zorganizowane dla producentów kapusty 15 grudnia w Koniuszy (czytaj również cz. I -nawożenie i Cz. II – odmiany), poświęcone było omówieniu trendów w nawożeniu kapusty, odmianom tego gatunku, ale również ochronie oraz wapnowaniu.

Ochrona kapusty – szkodniki i choroby

Jednym z elementów zapewniających właściwy start założonej plantacji kapusty jest zdrowa rozsada. Jak informował Łukasz Rycombel z firmy Bayer, na etapie produkcji rozsady ważną rolę odgrywa fungicyd Previcur Energy 840 SL, którego substancja czynna działa systemicznie w zabezpieczeniu roślin przed zgorzelami systemu korzeniowego oraz fytoftorozie powodowane przez organizmy grzybopodobne z rodziny Pythium spp. i Phytophthora spp. Produkt można stosować zarówno do odkażania podłoża jak też do podlewanie siewek lub rozsady.

Łukasz Rycombel, Bayer

Z kolei z wieloma groźnymi szkodnikami zagrażającymi kapuście, m.in. mączlikiem warzywnym, ale również mszycami dobrze będzie sprawdzał się insektycyd Movento 100 SC. Transport substancji czynnej spirotetramatu zawartego w tym produkcie, w roślinie odbywa się na dwa sposoby: przez ksylem i floem. To umożliwia ochronę zarówno starszych liści i korzeni, jak i nowych liści, które rozwinęły się dopiero po zastosowaniu preparatu.

Jak informował Ł. Rycombel, w przypadku np. mączlika warzywnego, trzeba zwracać uwagę, na to jak jego populacja rozwija się w danym okresie, co w dużym stopniu uzależnione jest od temperatury. Dlatego ważny jest regularnie prowadzony monitoring i zastosowanie Movento w okresie składania jaj. Należy wiedzieć, że produkt potrzebuje około 3 dni do pobrania przez rośliny. Trzeba również pamiętać, że w przypadku mączlika warzywnego na roślinie jednorazowo może występować kilka stadiów rozwojowych (jaja-larwy-poczwarki-owady dorosłe). Szkodnik ten zasiedla spodnią stronę liści, a jego zwalczanie powinno się koncentrować na zwalczania larw L1-L3. Po zastosowaniu Movento, pierwsze efekty zwalczające szkodniki widoczne są po 3-5 dniach, a sam produkt zabezpiecza kapusty przez około 19 dni. W uprawie warzyw kapustnych warto stosować go adjuwantem (zmiękczenie wosku, lepsze wnikanie substancji aktywnej) i nie stosować go w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin czy nawozami.

W ocenie Ł. Rycombela, wartym uwagi produktem do zwalczania dorosłych form szkodników jest Fitter. Ten biologiczny preparat ma tylko 1-dniową karencję. Sięgając po niego, należy zapewnić bardzo dobre pokrycie roślin, stosując dużą dawkę cieczy roboczej (300-750 l/ha). Zawarte w tym produkcie kwasy karboksylowe będą skutecznie unieruchamiać żerujące szkodniki. W warzywach kapustach rekomendowany jest do zwalczania mączlików oraz mszyc. W sezonie można wykonać nim nawet 8 zabiegów.

Ważnym i sprawdzonym już fungicydem rekomendowanym do ochrony wielu gatunków warzyw jest Luna Experience. W uprawie warzy kapustnych zwalcza szerokie spektrum najgroźniejszych chorób jak czerń krzyżowych, szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna Twardzikowa czy ograniczał fuzaryjne gnicie główek kapusty.

Wapnować – warto dokładnie i regularnie

Jak informował dr Piotr Bucki z MODR w Karniowicach, zawsze przed przystąpieniem do uprawy kapusty ale też innych warzyw warto przeprowadzić analizę składu chemicznego gleby. Ważne jest jej dobre, metodyczne, pobranie, średnio 20 próbek z powierzchni 2-3 ha. Najwygodniej zrobić to laską Egnera. W Krakowie takie badanie można oddać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie. Jedną z osób do umówienia się w tej sprawie jest Piotr Pęczek (tel. 694450761). Jeśli ktoś chce może również za niewielką opłatą zlecić pobrani próbki w tej stacji lub dostarczyć ją tam bezpośrednio. Glebę do analizy dobrze jest schłodzić po pobraniu, a jeszcze lepiej szybko dostarczyć do badania po jej pobraniu. Opóźnienie oddania gleby do badania może wpłynąć na wyniki dotyczące np. zawartości w niej azotu.

Dr Piotr Bucki, MODR w Karniowicach

Jak informował dr P. Bucki, koszt badania gleby metodą ogrodniczą kosztuje 52,48 zł, oznaczenia Cu, Zn, Mn, Fe to dodatkowa opłata – 34,99 zł, a ocena zawartości boru – 52,48 zł. Jak informował P. Bucki, niedobory boru wpływają na prawidłowy wzrost wielu roślin. Również niebezpieczne jest jego przekroczenie. W Przypadku boru, warto podawać ten składnik również dolistnie. Jak informował specjalista w stacji można uzyskać rekomendacje nawozowe, ich koszt to 18,75 zł.

Jak informował P. Bucki, warto prowadzić systematyczne wapnowanie gleby co 3-4 lata, gdyż składnik ten stale jest wymywany z gleby, pH gleby obniża również nawożenie mineralne lub rozkład materii organicznej w glebie. Należy również pamiętajmy, że wraz z plonem wynosi się z pola wszystkie składniki pokarmowe, w tym wapń. Regularne stosowania nawozów wapniowych będzie poprawiało strukturę gruzełkowatą. Na gleby cięższe rekomendowane jest wapno tlenkowe, a na lekki wapno węglanowe, które również jest rekomendowane do stosowania w gospodarstwach z produkcję ekologiczną.

Jak informował dr P. Bucki, kila kapusty to patogen, najlepiej rozwijający się w glebach przy pH 5,3-5,7. Jej występowaniu sprzyja również wysoka wilgotność gleby oraz jej temperatura na poziomie 26oC. Trzeba jednak pamiętać, że przy wysokim pH kiła kapusty również występuje, ale w mniejszym nasileniu. Dlatego warto wapnować gleby, gdzie uprawia się warzywa kapustne.

Warto również pamiętać o dofinansowaniu do wapnowania, która jest udzielane w maksymalnej wysokości do 300 zł (wartość ta zależy od wielkości gospodarstwa) do tony nawozu stosowanego na glebach, których pH jest równe lub niższe od 5,5.

Warto również przeczytać:

Nowe trendy w uprawie kapusty -cz. I Nawożenie

Nowe trendy w uprawie kapusty- cz. II Odmiany