Kwiecień i maj to optymalny termin siewu marchwi. Z reguły w pierwszej kolejności wysiewane są odmiany przeznaczone do przetwórstwa i świeżorynkowe, a następnie odmiany do długiego przechowywania. Jednym z kluczowych elementów mających wpływ na jakość i długość korzeni jest właściwa uprawa gleby, która przede wszystkim powinna być głęboko spulchniona. Marchew najczęściej uprawia się na redlinach, choć również można spotkać uprawę na szerokich zagonach.

Reklama

Siew marchwi krok po kroku

Poprawnie uformowane redliny

Właściwie uformowana redlina powinna mieć 20-25cm wysokości oraz 20-30cm szerokości. Ważne jest również prawidłowe zagęszczenie – redlina nie powinna się zapadać pod ciężarem dorosłego człowieka. Przy takim zagęszczeniu gleby zachowane będzie podsiąkanie wody co stworzy dobre warunki do siewu i kiełkowania nasion.

Formowanie redlin

Redliny można wykonać bezpośrednio przed siewem, choć praktykuje się również formowanie redlin wczesną wiosną – 3-4 tygodnie przed siewem. Taki system pozwala wykonać przedsiewny zabieg herbicydem totalnym co znacznie ułatwia kontrolę nad zachwaszczeniem w trakcie sezonu, jednak nie zawsze jest możliwy ze względu na zbyt małą zwięzłość gleby i ryzyko osypania się redlin. Na glebach umożliwiających wcześniejsze formowanie redlin rośliny charakteryzują się szybszymi i równiejszymi wschodami.

Różny termin formowania redlin – lekkie gleby gliniaste
Wysiew nasion siewnikiem pneumatycznym
Podciśnienie utrzymujące nasiona podczas pracy siewnika

Ochrona przed chwastami

Stwarzając optymalne warunki dla wschodów marchwi poprzez właściwą uprawę gleby oraz precyzyjny wysiew nasion warto zabezpieczyć plantację przed chwastami wykonując właściwy zabieg herbicydowy w terminie do 5 dni po siewie. Jedną z najczęściej wykorzystywanych substancji aktywnych jest pendimetalina, charakteryzująca się szerokim spektrum zwalczanych chwastów. W tym celu rekomendujemy zastosować Stomp Aqua® 455 CS w systemie dawek dzielonych: pierwszy zabieg wykonany bezpośrednio po siewie w dawce 1,75l/ha jako produkt wchodzący w skład praktykowanych mieszanin herbicydowych (np. jako partner s.a. linuron lub chlomazon). Drugi raz Stomp Aqua® 455 CS stosuje się od fazy 3 liścia właściwego marchwi w tej samej dawce – 1,75l/ha jako produkt solo lub ponownie jako partner w mieszaninie z zarejestrowanym produktem w ochronie do stosowania w uprawie marchwi.

Podejmując decyzję o zastosowaniu herbicydu doglebowego oraz jego dawce koniecznie należy uwzględnić klasę gleby, na której uprawiana jest marchew.

W tabeli poniżej przedstawiamy skuteczność Stompu Aqua 455 CS oraz chlomazonu zastosowanych w terminie po siewie uwzględniając właściwe warunki wilgotnościowe gleby w momencie wykonania zabiegu.

 

 

 

 

 

 

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

W zwalczaniu chwastów jednoliściennych zalecamy zastosować graminicyd zawierający substancję czynną cykloksydym – Focus® Ultra 100 EC. Produkt można stosować od 2 liścia właściwego do fazy rozetki (BBCH 12-33). W celu zwalczenia jednorocznych chwastów jednoliściennych należy zastosować 1,0 – 2,0l/ha Focus® Ultra 100 EC, a w przypadku wieloletnich chwastów jednoliściennych potrzeba zwiększyć dawkę do 4,0 – 5,0l/ha.

Zgnilizna twardzikowa – już teraz pomyśl o zdrowotności przechowalniczej korzeni!

Zgnilizna Twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum)

Choroba objawia się białym mączystym nalotem najczęściej w trakcie przechowywania marchwi choć mogą być widoczne w trakcie wegetacji poprzez gnicie marchwi u podstawy liści. Choroba zimuje w postaci sklerocji znajdujących się w glebie i tu następuje pierwsze porażenie roślin. Aby skutecznie wykonać zabieg zabezpieczający plon przed porażeniem zgnilizną twardzikową należy oprócz właściwego doboru substancji aktywnych uwzględnić miejsce i czas porażania roślin przez tę chorobę.

Zgnilizna twardzikowa na korzeniach marchwi

W celu ograniczenia występowania zgnilizny twardzikowej rekomendujemy zastosować fungicyd Signum® 33 WG w dawce 1kg/ha w momencie, gdy nać osiągnie wysokość 15 cm. Aby zabieg był skuteczny kluczowy jest termin jego wykonania. Ciecz robocza musi dotrzeć na nać i ziemię, gdzie występują przetrwalniki grzyba oraz na tworzoną główkę marchwi, gdzie następuje porażenie. Drugi zabieg Signum® 33 WG w dawce 0,75 – 1kg/ha rekomendujemy zastosować w trakcie wegetacji w celu zwalczania alternariozy naci oraz mączniaka prawdziwego. Signum® 33 WG obowiązuje 28 dniowy okres karencji.

Skuteczność zwalczania zgnilizny twardzikowej uwzględniając właściwy termin zabiegu – ilość zainfekowanych korzeni przy różnych strategiach ochrony

Zespół BASF Polska, Dział Crop Protection
Maciej Wita
Marcin Chojecki