Ocena jakości najwcześniejszych kalafiorów w regionie Igołomii

Sławomira Dąbka z Igołomii na pierwszy zbiór uprawia takie kalafiory jak Speedstar oraz Solistar

Połowa maja to dobry czas na wizytę w regionie Igołomskim i dokonania oceny plonu oraz jakości wczesnych odmian kalafiorów. W tym celu odwiedziliśmy trzy gospodarstwa specjalizujące się m.in. w uprawie tego warzywa na wczesny zbiór.

Pierwsze z odwiedzonych gospodarstw zlokalizowane jest w Igołomii i należy do Sławomira Dąbka. W jego gospodarstwie w tym sezonie na najwcześniejsze zbiory uprawiano takie odmiany kalafiorów jak Speedstar F1 oraz Solistar F1.

Plantacja odmiany Solistar F1 gotowa na rozpoczęcie zbiorów (18 maja)

Jako pierwsze wycinano róże Speedstara F1. Odmiana ta jak informował plantator, pozwalała już w pierwszej połowie maja oferować główki o atrakcyjnej handlowo masie. Na jego uznanie zasługuje również z uwagi na bardzo dobre wyrównanie, osłonięcie róży i biały kolor.

Solistar F1 to odmiana o bardzo silnym wigorze, mająca wyrównane i zbite róże. Odmiana ta pozwala oferować doskonałej, handlowej jakości róże o masie przekraczającej 1,5 kg w następnej kolejności po odmianie Speedstar F1 – informował S. Dąbka.

Trzecie z odwiedzonych gospodarstw należące do rodziny Kupców i zlokalizowane jest w Górce Jaklińskiej. Gospodarstwo to odwiedziliśmy na półmetku zbiorów odmiany Speedstar F1. Tutaj również 18 maja, połowa kalafiorów tej odmiany była wycięta. Jego zbiory rozpoczęto tutaj w pierwszych dniach maja. Odmiana oprócz wczesności i jakości róży zasługuje na uwagę również z powodu długiego okna zbiorczego. Pozwala ono w czasie okresowych problemów ze sprzedażą lub okresowych spadków cen na jego lekkie przetrzymanie w polu bez obawy o parametry handlowe.

W tym gospodarstwie w uprawie znajdują się również inne odmiany kalafiorów, które pozwalają wydłużyć podaż i oferować to warzywo przez wiele miesięcy w roku.

Więcej o tych najwcześniejszych odmianach oraz kreacja dedykowanych na późniejszy zbiór dowiecie się z materiału filmowego: