Brokuły dla wielu gospodarstw stanowią ważny, a czasem nawet wiodący kierunek produkcji. Bez względu na to, czy są one uprawiane z przeznaczeniem na świeży rynek czy też dla zakładów przetwórczych, fundamentem osiągnięcia sukcesu jest utrzymanie plantacji w dobrej zdrowotności. Ochrona brokułów prowadzona w oparciu o różne preparaty zawierające odmienne substancje aktywne daje najlepsze rezultaty.

Artykuł reklamowy

Brokuły dające satysfakcję

Aby móc poszczycić się dobrymi wynikami produkcyjnymi w uprawie brokułów warto zadbać o profilaktykę w ich ochronie przed chorobami i szkodnikami. A chorób zagrażających zdrowotności tych roślin jest wcale niemało. Wśród tych najgroźniejszych wymienić należy czerń krzyżowych, mączniaka prawdziwego, bielika krzyżowych czy plamistość pierścieniową. Pierwsza z wymienionych chorób poraża już siewki, a następnie liście i wreszcie róże sprawiając, że są one pozbawione wartości handlowej. Aby zabezpieczyć się przed wystąpieniem tej choroby warto wykonać zabieg preparatem Scorpion 325 SC. Zawiera on azoksystrobinę i difenokonazol, więc działa powierzchownie i systemicznie. Choć zaleca się stosowanie zapobiegawcze, to środek można aplikować także interwencyjnie. Dawka dająca optymalne rezultaty to 1 l/ha. Co ważne, preparat Scorpion 325 SC działa także przeciw mączniakowi prawdziwemu, który w sezony o dużej wilgotności może obniżyć nie tylko wysokość, ale i jakość plonu. Bielik krzyżowych i plamistość pierścieniowa także z powodzeniem są niwelowane za pomocą preparatu Scorpion 325 SC. Warto jednak pamiętać, że w przypadku pierwszej z wymienionych chorób, a także dla ochrony przed  rdzą białą krzyżowych sięgnąć można po Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG. To produkt wykorzystujący takie substancje aktywne jak metalaksyl i mankozeb. Wykazuje działanie układowe i kontaktowe. Warto stosować go zapobiegawczo w dawce 2 kg/ha. Rotowanie tymi preparatami, opartymi o zupełnie inne substancje aktywne, praktycznie wyklucza wytworzenie odporności patogenów. Ochrona brokułów jest tematem poniżej zamieszczonego filmu, na którym dr Kamil Jeziorek z firmy Syngenta Polska udziela kilku wartościowych porad i wskazówek: