Spotkanie w ramach Forum Doradców Warzywniczych odbyło się 17 września w miejscowości Bedlno-Wieś koło Kutna gdzie zlokalizowana jest Warzywnicze Centrum Badawcze BayerCrop Science. Jego współorganizatorem była firma Timac Agro Poland, która opracowała programy nawożenia na poszczególnych poletkach. Miejscem spotkania było gospodarstwo Eleonory Kapusty, specjalizujące się od lat w produkcji warzyw.

Nowe rejestracje

Urszula Sobieska przedstawiała informacje o najnowszych i planowanych rejestracjach środków ochrony roślin
Urszula Sobieska przedstawiała informacje o najnowszych i planowanych rejestracjach środków ochrony roślin

Środków z serii Luna są niezwykle skuteczne, gdyż zawierają innowacyjną substancję fluopyram o działaniu kontaktowym ale też systemicznym, dając efekt ochrony nawet po wykonanym zabiegu – informowała Urszula Sobieska. Do ochrony warzyw zarejestrowany został w tym roku preparat Luna Experience 400 SC. Ten dwuskładnikowy fungicyd (fluopyram + tebukonazol) może być obecnie używany do ochrony marchwi przed alternariozą i mączniakiem prawdziwy (ogranicza też występowanie zgnilizny twardzikowej i czarnej plamistości korzeni marchwi) oraz porów przed alternariozą i rdzą pora. W planach jest rozszerzeniu zakresu stosowania na takie gatunki jak pietruszka, pasternak, cebula, czosnek i warzywa kapustne.

Firma BCS od jakiegoś czasu poszerza swoje portfolio o produkty biologiczne, czego przykładem jest zarejestrowany w tym roku Serenade ASO, produkt oparty na bakteriach Bacillus subtilis. Kolejny to Contans WG przejęty od firmy Belchim. Serenade ASO zawierając bakterie Bacillus subtillis, zapewnia efekt bezpośredniej ochrony, a zarazem wpływa na symulowanie mechanizmów obronnych w roślinach. Zarejestrowany jest póki co do ochrony truskawek i marchwi, ale zakres jego stosowania ma się znacznie rozszerzyć. Contans WG to z kolei produkt polecany do stosowania doglebowego, zawiera nadpasożytniczy grzyb Coniothyrium minitans, który zwalcza sklerocja zgnilizny twardzikowej. Preparat ten wykazuje efekt kumulowania w glebie, co oznacza że systematyczne stosowanie tego środka wpływa na coraz wyższą skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. Do skutecznego działania potrzebuje jednak czasu – efekty jego działania są widoczne po około 6 tygodniach od zastosowania. Ważne jest by środek zaaplikowany do gleby został z nią wymieszany. Contans WG może stanowić element strategii, skutecznej ochrony roślin, gdzie zastosowanie preparatu biologicznego, uzupełnia program ochrony realizowany z wykorzystaniem chemicznych środków ochrony – dodał Mirosław Korzeniowski.

Przybyłych gości powitał Mirosław Korzeniowski z Bayer CropScience
Przybyłych gości powitał Mirosław Korzeniowski z Bayer CropScience

Do grona gatunków chronionych przez Zato 50 WG wróciła marchew, gdzie fungicyd ten może być używany do zwalczania alternariozy i mączniaka prawdziwego.

Prezentacje doświadczeń

Katarzyna Gładka scharakteryzował przebieg doświadczeń na poletkach pokazowych
Katarzyna Gładka scharakteryzował przebieg doświadczeń na poletkach pokazowych

Katarzyna Gładka zajmująca się prowadzeniem doświadczeń w Warzywniczym Centrum Badawczym (WCB), przybliżyła realizowane w tym roku doświadczenia dotyczące ochrony roślin. Z kolei Piotr Szurek z firmy Timac Agro, zwracał uwagę na pewne elementy związane z nawożeniem poszczególnych gatunków warzyw. Na polach pokazowych stosowano takie nawozy jak bezchlorkowy nawóz z kompleksem technologiczno-biostymulującym Eurofertil 33 N-Process, Eurofertil Top 51 NPK (z chronioną formułą fosforu oraz kompleksem biostymulującym Physio+), produkty płynne jak Fertiactyl Starter z kwasami organicznymi, substancją ukorzeniającą (zeatyna) i antystresową (glicyna-betaina) oraz nawozy biostymulujące (kompleks Seactiv) z dodatkiem aminokwasów pochodzenia roślinnego, czyli Fertileader Gold-Bmo, Fertileader Vital i Fertileader Elite.

Cebula

Jedno z doświadczeń miało na celu zwalczanie mączniaka prawdziwego i innych chorób cebuli. Porównywano w nim 5 programów ochrony w oparciu o takie produkty jak Fandango 200 EC, Infinito 687,5 SC Luna Experience 400 SC (produkt w trakcie rejestracji na cebuli) i kilka standardów rynkowych. W przypadku zwalczania Stemphylium, najlepiej sprawdził się program, do którego włączono Luna Experience 400 SC, który to preparat zwalczał Stemphylium ze skutecznością 96%.

Marchew

Na poletkach z uprawą marchwi prowadzono w tym roku zarówno doświadczenia z ochroną fungicydową, jak również ze zwalczaniem chwastów. W tym pierwszym zakresie, jak informowała Katarzyna Gładka, połączono działanie środków chemicznych z produktami biologicznymi. W sytuacji kiedy to w tym roku wyjątkowo niska była presja chorób grzybowych, pierwszy zabieg doglebowy wykonano 5 maja przed siewem marchwi (Contans WG), ochronę nalistną rozpoczęto preparatem biologicznym 21 sierpnia (Serenade ASO), chemiczne preparaty (Luna Experience 400 SC) włączając do programu 31 sierpnia i kolejny zabieg (Zato 50 WG) wykonany został 16 września. Trudno było mówić o wynikach, aczkolwiek na poletkach kontrolnych widać było objawy mączniaka prawdziwego, których nie można było stwierdzić na poletkach chronionych. W dalszym etapie planowany jest zabieg Nativo 75 WG. Ocena zdrowotności marchwi ma być przeprowadzona w czasie zbiorów jak również podczas przechowywania korzeni. Jak przypomniał Mirosław Korzeniowski, włączenie preparatów biologicznych jak Serenede ASO i Contatns WG, jest uzasadnione zwłaszcza przy niskiej presji chorobotwórczej. Zwłaszcza w końcowym okresie uprawy, takie zabiegi pozwalają zarówno ograniczyć problemy z pozostałościami, a przy tym zapewnić dobrą ochronę.

Jak przypomniał Piotr Szurek, w uprawie marchwi bardzo ważne jest utrzymanie do końca uprawy zdrowej i wzniesionej naci, co może wspomóc stosowanie Fertileader Elite. Podanie wapnia i potasu wraz z aminokwasami pozwala utrzymać dobrą kondycję naci, dostarczyć roślinom potrzebny wapń i potas przygotowując w ten sposób marchew do przechowywania – mówił Piotr Szurek.

Kolejne doświadczenie związane ze stosowaniem herbicydów w uprawie marchwi, choć miało podobne założenia jak w roku w ubiegłym to jednak zupełnie inny przebieg. W normalnych latach najlepsze wyniki daje stosowanie Sencor Liquid 600 SC w dwóch dawkach po 250 ml – mówiła K. Gładka. W tym roku przy bardzo niewyrównanych i rozłożonych w czasie wschodach trudno było optymalnie stosować herbicydy. Dlatego najlepiej wypadła kombinacja, w której zaczęto stosować Sencor Liquid 600 SC w niskiej dawce (100 ml/ha) na wschodzące chwasty. Kolejne dwa zabiegi tym herbicydem w tej samej dawce, realizowano w tygodniowych odstępach czasu. W tym roku dobrze sprawdziły się niskie dawki herbicydów dając dobry efekt w zwalczaniu chwastów i ograniczone oddziaływanie na wzrost marchwi. By dało to dobry efekt trzeba zabiegi wykonywać na wschodzące chwasty (w fazie liścieni i siewek), wykonując kolejne zabiegi co 7 dni. Strategia stosowania herbicydów każdorazowo musi być dopasowana do warunków pogodowych i fazy rozwojowej roślin na polu – podkreślała K. Gładka.

Czasem jednak zdarzają się sytuacje, kiedy po zastosowaniu herbicydów obserwuje się zachowanie we wzroście roślin na polu. W takiej sytuacji – jak podkreślał Piotr Szurek – warto zastosować 5 l Fertiactyl Starter, by odbudować korzenie roślin i pobudzić je do wzrostu, a także wyrównać ich wzrost na polu. Innym polecanym rozwiązaniem jest połączenie działanie doglebowego Fertiactyl Starter (2 l/ha) ze stymulacją części nadziemnej przez dodatek Ferileader Vital (2 l/ha).