Małopolski dzień pora i selera i przygotowane na tą okazję poletka doświadczalne spotkały się z uznaniem odwiedzających


Ważną częścią Małopolskiego dnia pora i selera zorganizowanego w Złotnikach 16 lipca przez firmę Luty Jacek była prezentacja kilkunastu odmian pora, którego uprawa była założona z rozsady dostarczonej przed firmę Lenders, a prezentowane odmiany należały do firm Bejo, Clause, Enza, Novisem i Nunhems. Sporo ciekawych informacji z zakresu nawożenia mineralnego udzielali specjaliści z firmy Yara, a o roli i korzyściach wynikających z zastosowania nawozów organicznych informowali przedstawiciele holenderskiej firmy Ferm O Feed.