Mini-warzywa stają się już obecne w ofercie wielu firm handlowych

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w dniu 18.06.2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”, a rozporządzenie wprowadza zasady realizacji programu w przyszłym roku szkolnym 2015/2016.

Przede wszystkim rozporządzenie nakłada ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa danej szkoły w programie w roku szkolnym 2015/2016 najpóźniej do dnia 3 lipca bieżącego roku. Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie „Owoce i warzywa w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na położenie szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego odpowiednie dokumenty. Ponadto rozporządzenie określa ile w danym semestrze roku szkolnego 2015/2016 dzieciom udostępnia się porcji owocowo-warzywnych, i tym razem będzie to co najmniej 20 porcji, w tym:

Minimalna ilość porcji
I semestr II semestr
Produkty owocowe
Jabłko min. 150 gr 10 11
Gruszka min. 150 gr 7 6
Opakowanie truskawek min 100 gr 1
Opakowanie borówek min. 100 gr 1
Opakowanie soku owocowego min. 0,2 l 2
Produkty warzywne
Opakowanie marchwi min. 60 gr 9 11
Opakowanie papryki min. 60 gr 2
Opakowanie rzodkiewki min. 60 gr 5 5
Opakowanie pomidorów min 60 60 gr 1 2
Opakowanie kalarepy min. 60 gr 1
Opakowanie soku owocowego lub owocowo-warzywnego min. 0,2 l 2 2

Dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, a stawka pomocy za porcję owocowo-warzywną udostępnioną dziecku w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 1,32 PLN.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: ARR