Crusader F1


Produkcja warzyw dla przemysłu podlega dużym wahaniom koniunkturalnym i cenowym. Sprawdzone i przez lata uprawiane gatunki nie zawsze dają oczekiwany efekt ekonomiczny. Dlatego warto próbować nowości. Takim stosunkowo nowym gatunkiem warzyw dla przemysłu jest papryka gruntowa. Tym, którzy chcą podjąć się jej uprawy, przedstawie w kilku kolejnych artykułach jak to zrobić by odnieść sukces – uzyskać dobry plon i jakość owoców, spełniającą wymagania nawet najbardziej wybrednych odbiorców. 

Planowanie terminu siewu i sadzenia

Niezbędny czas na produkcję rozsady papryki to 8-10 tygodni. Do produkcji polowej dobrze zahartowana rozsada powinna być gotowa na połowę maja. Takie założenie oznacza siew od połowy marca. Opóźnienie siewu nasion po 10 kwietnia, może być ograniczeniem dla rozwinięcia pełnego potencjału produkcyjnego odmiany. Papryka gruntowa należy do gatunków ciepłolubny, dlatego do produkcji rozsady konieczne będą tunele lub szklarnie, najlepiej z możliwością ich dogrzania w okresach spadków temperatury.

Jakość wschodów

Dla wyrównania i poprawy jakości wschodów można dobę przed siewem, pobudzić nasiona, poprzez ich zmoczenie w niewielkiej ilości letniej wody (25-30°C) przez 1 godzinę, by następnie po ewentualnym odsączeniu wody, pozostawić je w pojemniku pod warstwą grubego wilgotnego papieru na jedną dobę w temperaturze 28-30°C. Krótko przed siewem, należy powierzchniowo przesuszyć nasiona, w celu ułatwienia siewu. Taki zabieg często stosuje się  w krajach bałkańskich, a procentuje ona przyspieszeniem i wyrównaniem wschodów. Ilość (grubość podłoża) ma duże znaczenie w stabilizacji i równomierności wschodów.

Przygotowanie podłoża do siewu

Podłoże, w które będą wysiewane nasiona, powinno być podlane przed siewem. Nasiona po siewie przykrywa się lekko wilgotnym podłożem (mieszanka perlitu z substratem) o grubości 4-8 mm. Skrzynki z co najmniej 10 cm warstwą podłoża można umieścić w kuwetach z wodą sięgającą co najwyżej 1cm wysokości, lub na stołach zalewowych. Skrzynki dobrze jest przykryć wilgotnym grubym papierem ręcznikowym. Nad powierzchnią skrzynek (około 10 cm) można dodatkowo rozłożyć włókninę.

Problemy podczas wschodów

Nierównomierne bądź opóźniające się wschody są najczęściej wynikiem nierównomiernego uwilgotnienia podłoża. Problemy takie mogą być też spowodowane zbyt płytkim przykryciem lekkim, łatwo przesuszającym się  podłożem.

By zapewnić równomierne wschody dobrze jest zapewnić odpowiedni mikroklimat poprzez przykrycie skrzynek z wysianymi nasionami zwilżanym papierem lub agrowłókniną.

Wschody siewek papryki, bez zrzucania okrywy nasiennej, następują przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotności powietrza, zbyt słabym nawilżeniu i małej sile oddziałującej na okrywy nasienne (zbyt cienka, łatwo przesuszająca się warstwa pokrywająca posiane nasiona).

Zabezpieczenie rozsady przed chorobami i hartowanie

Użycie Previcuru do podlewania na 2-3 tygodniu po wschodach i kolejny raz przed sadzeniem, znakomicie poprawia zdrowotność w niezwykle ważnym okresie juwenilnym rozwoju roślin.

W ostatnim etapie przed wysadzeniem, rozsada winna być zahartowana. Dotyczy to oczywiście nie tylko przygotowania na zmienne temperatury, ale przede wszystkim, zmianę wilgotności względnej powietrza, narażenia na zmieniające się drastycznie nasłonecznienie, wiatr, przesuszenia podłoża.

Polowa uprawa papryki, staje się coraz bardziej popularna

Dobrze wybrane odmiany

Sukces w uprawie papryki gruntowej to między innymi właściwy dobór odmiany. Najlepsza będzie taka, która dobrze i obficie wiąże owoce (nawet w trudnych warunkach pogodowych), a te szybko i równomiernie się wybarwiają. Ważne cechy dobrej odmiany to też odporność na choroby w tym fizjologiczne, jak sucha zgnilizna wierzchołkowa, choroba ujawniająca się w sytuacji braku wapnia lub trudnościach w jego pobieraniu przez korzenie. Tym który nie chcą ryzykować i lubią stawiać na sprawdzone i pewne wzorce polecam nowość od Syngenty -odmianę w typie blocky Crusader F1.

Crusader F1 to papryka gruntowa, która zapewnia dobre plony.

Odmiana ta, jak pokazuje praktyka, jest niezawodna przy produkcji w polu. Crusader F1 to odmiana odporna na choroby, cechująca się silnym wigorem i mocnym ulistnieniem roślin. To sprawia, że potencjał plonotwórczy tej odmiany jest naprawdę wysoki. Owoce dzięki grubej skórce stanowią cenny surowiec dla przemysłu, mają ciemnoczerwony kolor, są duże i ciężkie.

Plonowanie odmiany Crusader F1

Cechy odmiany:

  • odmiana przeznaczona do upraw polowych
  • wysoka jakość owoców, doskonała dla przetwórstwa
  • wysoki plon, dobra wczesność
  • ciemno czerwony kolor owoców
  • owoce dużej wielkości o grubej ściance
  • masa owoców około 220 g
  • silny wigor i mocne rośliny  dobre ulistnienie roślin
  • szeroki wachlarz odporności
  • wysoki plon

Odporności: HR: PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0 / Xcv: 1-3

Gorąco polecam

Władysław Tokarczyk – Syngenta

c.d.n.

Reklama